Global menu

Our global pages

Close

Tillämpning av UTP-lagen – vad har hänt sedan 1 november?

  • Sweden

    22-01-2022

    I slutet av förra året infördes UTP-lagen, som förbjuder bolag att använda vissa avtalsvillkor gentemot leverantörer vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Vid överträdelser av lagen riskerar bolag betydande sanktionsavgifter. Vi har gjort en översyn över hur lagen hittills har tillämpats av Konkurrensverket. Läs vår artikel här.

    This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

    < Go back