Global menu

Our global pages

Close

Vinst för Norwegian i tvist mot KO

  • Sweden

    12-07-2016

    Stockholms tingsrätt har den 7 juli 2016 meddelat dom i ett mål där Konsumentombudsmannen (KO) väckt talan mot flygbolaget Norwegian med yrkande om att bolaget skulle utge ett betydande vite till staten. Stockholms tingsrätt lämnade KO:s talan utan bifall och förpliktade istället KO att ersätta flygbolagets rättegångskostnader. Advokaterna Richard Jacobsson och Christopher Stridh på Eversheds i Stockholm har företrätt flygbolaget.

    This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

    < Go back