Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland har bidragit till Chambers utgåva Public Procurement and Government Contracts Guide

 • Sweden

  26-04-2019

  Johan Kennemyr, principal associate vid Stockholmskontoret har varit med som författare till Chambers publikation “Public Procurement and Government Contracts Guide” för kapitlet ”Trends and Developments in Sweden”.

  Eversheds Sutherlands Stockholmskontor har stor erfarenhet inom offentlig upphandling och närliggande områden såsom konkurrensrätt, avtalsrätt, processrätt/tvistelösning och offentlig rätt/förvaltningsrätt. Vårt team inom offentlig upphandling tillhandahåller underbyggd kompetens och erfarenhet avseende offentlig upphandling inom såväl den klassiska sektorn (LOU) och försörjningssektorerna (LUF) som övriga upphandlingslagar.

  Teamets arbete består i stor utsträckning av att hjälpa svenska och internationella klienter med granskning inför anbudsinlämning, kontakter med upphandlande myndigheter/enheter, rådgivning kring upphandlingslagstiftningen samt att agera som ombud i processer vid förvaltningsrätt och allmän domstol. Vi bistår vid upphandlingsförfaranden inom alla sektorer och har särskild kompetens och erfarenhet inom energi, industri, IT, life science, och försvar.

  Johan är specialiserad och har stor erfarenhet inom offentlig upphandling och ger råd i alla stadier och frågor i samband med upphandlingsprocessen och offentliga kontrakt samt biträder i överprövnings- och skadeståndsmål vid domstol. Han ger även biträden inom förvaltningsrätt, kommersiella kontrakt och frågor inom energisektorn.

  Läs artikeln här.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back