Global menu

Our global pages

Close

Corona-helpdesk

 • Sweden

  13-03-2020

   

  Mot bakgrund av omvärldsläget sätter Eversheds Sutherland upp en särskild Corona-helpdesk där du kan kontakta oss för juridisk rådgivning angående Coronaviruset i Sverige, exempelvis frågor om hantering av anställda, risken/möjligheten med s.k. force majeure-bestämmelser som finns i många avtal, frågor kopplade till kapitalisering och obestånd, i vilken utsträckning man kan hålla bolagsstämmor och andra möten m.m. utan att träffas fysiskt etc.

  Om du vill komma in kontakt med helpdesken så maila in dina frågor till oss på adressen nedan. Därefter kommer våra experter, så fort som möjligt, att återkomma till dig per e-post eller telefon. Under förutsättning att din fråga innebär generell rådgivning om innehållet i svensk rätt är vår rådgivning kostnadsfri i upp till 10 minuter.

  E-postadressen till vår helpdesk är: 

   

  Mot bakgrund av omvärldsläget sätter Eversheds Sutherland upp en särskild Corona-helpdesk där du kan kontakta oss för juridisk rådgivning angående Coronaviruset i Sverige, exempelvis frågor om hantering av anställda, risken/möjligheten med s.k. force majeure-bestämmelser som finns i många avtal, frågor kopplade till kapitalisering och obestånd, i vilken utsträckning man kan hålla bolagsstämmor och andra möten m.m. utan att träffas fysiskt etc.

  Om du vill komma in kontakt med helpdesken så maila in dina frågor till oss på adressen nedan. Därefter kommer våra experter, så fort som möjligt, att återkomma till dig per e-post eller telefon. Under förutsättning att din fråga innebär generell rådgivning om innehållet i svensk rätt är vår rådgivning kostnadsfri i upp till 10 minuter.

  E-postadressen till vår helpdesk är: corona-helpdesk@eversheds-sutherland.se

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.