Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland har företrätt EyeonID

 • Sweden

  30-03-2021

  Eversheds Sutherland har företrätt Eyeonid Group AB (publ) (EyeonID) vid tecknandet av avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Bolder Sweden AB (Bolder) med dotterbolag. Transaktionen är villkorad av bolagsstämmas godkännande.

  Bolder är ett bolag som utvecklat en banbrytande peer-to-peer plattform inom data privacy.

  EyeonID är ett ledande bolag inom proaktivt dataskydd och genom förvärvet av Bolder breddar EyeonID portföljen från proaktivt dataskydd och dataövervakning till aktivt dataskydd och dataägarskap

  För ytterligare information vänligen se pressrelease: https://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/eyeonid-group-ab-ingar-avtal-om-forvarv-av-bolder-sweden-ab,c3306096

  Eversheds Sutherlands team har huvudsakligen bestått av Gabriel Albemark, Mark Falkner och Sofia Timoudas.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back