Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland har utsett en ny delägare och två legal directors

  • Sweden
  • General

19-12-2019

Eversheds Sutherland har utsett Johan Kennemyr till delägare samt Linda Kempe och Jan Österman till legal directors från 1 januari 2020.

Johan Kennemyr har arbetat på byrån sedan 2018 och är specialiserad inom offentlig upphandling. Han har även stor erfarenhet att biträda klienter i frågor inom energisektorn och med kommersiella kontrakt. Johan leder byråns arbetsgrupp för offentlig upphandling.
Linda Kempe har särskild kompetens inom Life Science-sektorn och frågor gällande läkemedel, livsmedel och kosmetika. Linda biträder dessutom regelbundet klienter med förhandling av kommersiella avtal. Linda kommer att ansvara för att bygga upp Stockholmskontorets Health & Life Science-grupp.
Jan Österman arbetar huvudsakligen med gränsöverskridande kommersiella avtal för flera av byråns största klienter. Jan arbetar även med transaktioner samt lämnar rådgivning kring insolvensrelaterade frågor. Han kommer också ansvara för att utveckla byråns kompetens inom entreprenad och obestånd. 
- Vi är väldigt glada att kunna göra dessa interna befordringar. Det visar att det finns en bra återväxt och vi är övertygade om att alla tre, tillsammans med hela firmans resurser, kommer att lyckas alldeles utmärkt i sina fortsatta roller. Firman har i Stockholm under 2019 vuxit med ca 20 jurister och vi ser framför oss fortsatt god tillväxt och ökad marknadsandel, inte minst tack vara dessa duktiga kollegor. Stort grattis till alla tre, säger Gabriel Albemark, Managing Partner i Stockholm.


Eversheds Sutherland har utsett Johan Kennemyr till delägare samt Linda Kempe och Jan Österman till legal directors från 1 januari 2020.

Johan Kennemyr har arbetat på byrån sedan 2018 och är specialiserad inom offentlig upphandling. Han har även stor erfarenhet att biträda klienter i frågor inom energisektorn och med kommersiella kontrakt. Johan leder byråns arbetsgrupp för offentlig upphandling.

Linda Kempe har särskild kompetens inom Life Science-sektorn och frågor gällande läkemedel, livsmedel och kosmetika. Linda biträder dessutom regelbundet klienter med förhandling av kommersiella avtal. Linda kommer att ansvara för att bygga upp Stockholmskontorets Health & Life Science-grupp.

Jan Österman arbetar huvudsakligen med gränsöverskridande kommersiella avtal för flera av byråns största klienter. Jan arbetar även med transaktioner samt lämnar rådgivning kring insolvensrelaterade frågor. Han kommer också ansvara för att utveckla byråns kompetens inom entreprenad och obestånd. 

- Vi är väldigt glada att kunna göra dessa interna befordringar. Det visar att det finns en bra återväxt och vi är övertygade om att alla tre, tillsammans med hela firmans resurser, kommer att lyckas alldeles utmärkt i sina fortsatta roller. Firman har i Stockholm under 2019 vuxit med ca 20 jurister och vi ser framför oss fortsatt god tillväxt och ökad marknadsandel, inte minst tack vare dessa duktiga kollegor. Stort grattis till alla tre, säger Gabriel Albemark, Managing Partner i Stockholm.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back