Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Návrat zaměstnance z dovolené

 • Czech Republic

  08-07-2021

  Od 9. července se zpřísňují podmínky návratu do ČR.

  Níže najdete přehled nových povinností při návratu zaměstnanců ze zahraniční dovolené.

  Informování o místě dovolené

  • Zaměstnanec je povinen sdělit zaměstnavateli, v jaké zahraniční zemi se v posledních 14 dnech zdržoval (i bez výslovného dotazu zaměstnavatele)
  • Zaměstnavatel je oprávněn tuto informaci po zaměstnanci požadovat

  Předložení testu / výjimky

  • Zaměstnanci, kteří mají povinnost po návratu do ČR podstoupit test (tj. neaplikují se na ně výjimky – např. uplynutí 14 dní po úplném očkování), jsou povinni negativní výsledek testu předložit před vstupem na pracoviště i svému zaměstnavateli
  • Zaměstnanci, na které se vztahuje výjimka z testování, musí tuto skutečnost zaměstnavateli prokázat
  • Zaměstnavatel nesmí připustit vstup zaměstnance na pracoviště do doby předložení negativního testu nebo prokázání výjimky
  • Zaměstnanec, který se musí podrobit testu a který využije možnosti otestovat se až po příjezdu (zelené a oranžové země), může do obdržení výsledku testu vstupovat na pracoviště, avšak musí nosit respirátor

  • Zaměstnanec, který se musí podrobit testu a přicestoval z červené, tmavě červené nebo černé země, nesmí být do doby předložení výsledku testu vpuštěn na pracoviště

  Zaměstnanec zůstává doma

  Na dobu, kdy nesmí být zaměstnanec vpuštěn na pracoviště, doporučujeme dohodnout se s ním na:

  • výkonu práce z domova;
  • čerpání další dovolené;
  • přeplánování směn.

  Nelze-li se se zaměstnancem dohodnout, bude se jednat o osobní překážku na straně zaměstnance, za kterou zaměstnanci nebude náležet náhrada mzdy.

  Podmínky vstupu do ČR

  Potřebujete-li konzultovat podmínky vstupu do ČR, neváhejte se na nás obrátit.

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back