Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

 • Czech Republic

  27-07-2021

  Zákaz výplaty podílu na zisku, hlasování na valné hromadě či účasti ve veřejných zakázkách

  Nový zákon o evidenci skutečných majitelů již platí od 1. června. Celá řada společností a dalších evidujících osob nicméně své povinnosti stále ještě nesplnila. Právě nyní, v období schvalování účetních závěrek a výplat zisků, je toto téma více než aktuální.

  Přečtěte si, co hrozí v případě, že se novými pravidly nebudete řídit.

  Na koho právní úprava dopadá a co požaduje?

  Nový zákon se vztahuje na velkou část právnických osob (včetně například společností, spolků, nadací, fundací) i svěřenských fondů. Mimo jiné stanovuje povinnost skutečného majitele zapsat do evidence.

  Zpozornět by měly společnosti, které mají jako své skutečné majitele zapsané členy statutárního orgánu jako tzv. náhradní skutečné majitele, ale především pak evidující osoby, které skutečného majitele nemají zapsaného vůbec.

  Co hrozí v případě nezajištění správného zápisu v evidenci?

  Zákon zavedl systém přímých sankcí a ty mohou být citelné – například peněžitá pokuta až 500.000 Kč, nemožnost hlasovat na valné hromadě, zákaz výplaty zisku nebo nemožnost účastnit se veřejných zakázek. To vše hrozí, pokud zápis neprovedete.

  Bez řádného zápisu vám dále notář neosvědčí rozhodnutí valné hromady, vyřazeni budete z možnosti získat dotaci či jinou podporu a pravděpodobně se to nebude líbit ani vaší bance.

  Co je třeba udělat?

  Zkontrolovat zápis skutečného majitele a případně jej upravit. Ti, kteří svého skutečného majitele řádně zapsali v zákonných lhůtách dle předchozího zákona, mají čas do 1. 12. 2021. Ostatní měli vše stihnout do 1. 6. 2021.

  Pokud skutečného majitele nemáte zapsaného vůbec, jednejte okamžitě.

  Ke stažení v PDF

  Obraťte se na náš tým zkušených advokátů

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back