Global menu

Our global pages

Close

C2H Equity a.s. v úpadku

 • Czech Republic

  18-05-2021

  V pondělí 10. 5. 2021 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku C2H Equity a.s., investičního fondu podnikatele Michala Mičky, a na majetek společnosti prohlásil konkurs. Co to znamená pro její věřitele?

  • Věřitelům začala běžet dvouměsíční lhůta k přihlašování pohledávek.
  • Přihlášku pohledávky lze podat pouze na předepsaném formuláři. Upozorňujeme, že v nedávné době byl zveřejněn nový formulář přihlášek (ZDE). Pokud přihláška pohledávky nebude podána na novém formuláři, nebude se k přihlášce přihlížet.
  • Pohledávky nezajištěných věřitelů budou poměrně uspokojovány z výnosu ze zpeněžení majetkové podstaty společnosti.
  • Nesplatné pohledávky věřitelů se považují za splatné.
  • Přerušují se všechna soudní a rozhodčí řízení.
  • Nelze nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví C2H Equity a.s., případně jiný majetek, který náleží do její majetkové podstaty.
  • Na insolvenčního správce přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou C2H Equity a.s.
  • Insolvenční správce může smlouvy o vzájemném plnění, které nebyly v době prohlášení konkursu ještě zcela splněny ani dlužníkem ani druhým účastníkem smlouvy, splnit místo dlužníka a žádat splnění od druhého účastníka smlouvy nebo může plnění odmítnout.
  • Započtení vzájemných pohledávek C2H Equity a.s. a věřitelů je po rozhodnutí o úpadku přípustné, jestliže zákonné podmínky započtení byly splněny před prohlášením konkursu. Započtení však není možné např. v případě, kdy se věřitel ohledně své započitatelné pohledávky nestal přihlášeným věřitelem nebo v době nabytí své pohledávky věděl o úpadku dlužníka.

  V případě dotazů kontaktujte náš zkušený insolvenční tým.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back