Global menu

Our global pages

Close

CZ Legal Alert - Záruční program COVID Plus prodloužen do 30. 6. 2021

 • Czech Republic

  15-01-2021

  Nařízením vlády č. 579/2020 Sb. byla prodloužena doba, ve které může Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) poskytnout záruku za úvěr velkým exportním podnikům zaměstnávajícím více než 250 zaměstanců. Stále platí, že EGAP může poskytnout záruku na splacení úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby a udržení podnikání poskytovaných úvěrujícími bankami příjemcům úvěru.

  Okruh možných příjemců úvěru se od změny z loňského června taktéž nezměnil. Stále tedy platí, že jedinými vyloučenými oblastmi ekonomické činnosti jsou ubytování a činnost heren, kasin a sázkových kanceláří. Nově mohou být záruka a úvěr poskytnuty až na šest let oproti původním pěti.

  Maximální výše záruky byla taktéž navýšena, a to z 80 % na 90 % při ohodnocení bonity příjemce úvěru interním ratingem EGAP odpovídajícím stupni vyššímu než B-, resp. na 80 % u ohodnocení B-.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back