Global menu

Our global pages

Close

Členové Klubu finančních ředitelů varují před poklesem poptávky, vysokou mírou inflace a problémy s cash-flow. Jak se tomu bránit?

 • Czech Republic

  16-03-2023

  Členové Klubu finančních ředitelů varují před poklesem poptávky, vysokou mírou inflace a problémy s cash-flow. Jak se tomu bránit?

  Odpovědi našli ve středu 15. března 2023 účastníci jednoho ze série workshopů „Jak se udělat na krizi“, který proběhl v Klubu finančních ředitelů (CFO Club) v Celetné ulici v Praze ve spolupráci s mezinárodní advokátní kanceláří Eversheds Sutherland.

  Pro členy i nečleny Klubu bylo advokátní kanceláří připravené téma „Řízení rizik z obchodních vztahů, finanční rizika, insolvenční a bilanční test“.

  Tímto tématem Klub reagoval na prognózu ekonomického vývoje ze závěru loňského roku a na předpověď finančních ředitelů ohledně dvouciferné inflace, poklesu HDP, recese a zhoršení platební morálky.

  Zástupci advokátní kanceláře co-managing partner Bořivoj Líbal, counsel Ondřej Beneš a senior advokát Tomáš Jelínek, kteří se specializují na péči řádného hospodáře statutárních orgánů, korporátní a insolvenční právo, se v úvodním bloku zaměřili na insolvenční a bilanční test a z toho plynoucí odpovědnost statutárních orgánů, dopady na rozdělení zisku a výplatu dividend, ve druhém bloku se zabývali nástroji sloužícími k zajištění pro případ úpadku smluvního partnera a poslední část se věnovala problematickým institutům z oblasti insolvencí.

  Současně upozornili, že statutární orgán musí často balancovat mezi vyhověním požadavkům akcionáře a splněním jeho povinnosti sledovat čistě jen nejlepší zájmy společnosti, které nemusí být s požadavky akcionáře vždy shodné.

  Téma vzbudilo velký zájem více než 30 účastníků, mezi kterými byli vysocí manažeři a finanční ředitelé českých i mezinárodních společností. Padla celá řada zajímavých dotazů, jak v rámci samotné moderované diskuse, tak po jejím skončení během neformální části setkání.

  Probírala se například odpovědnost managementu včetně hrozících sankcí, indikátory toho, že je obchodní partner v potížích a blíží se jeho insolvence, ale zazněly i praktické tipy, jak snížit expozici společnosti vyplývající z insolvence zákazníka včetně různých právních nástrojů k zajištění pohledávek.

  Existuje řada nástrojů, jako např. zástavní a zadržovací právo, zajišťovací převod práva a další, ale klíčovým faktorem úspěchu je vytvoření předpokladů, aby byly práva a povinnosti plynoucí z obchodních vztahů vymahatelné.

  Cílem celé diskuze bylo lépe pochopit rizika z obchodních vztahů a najít nástroje na jejich ošetření, což se dle účastníků povedlo a celý workshop byl velmi přínosný.

   

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back