Global menu

Our global pages

Close

Advokátní kancelář Eversheds Sutherland má dva nové advokáty

 • Czech Republic

  16-03-2021

  V Praze, 16. března 2021 – Po složení advokátních zkoušek byli dnes Mgr. Ing. Ondřej Šudoma a Mgr. Paulína Macháčová zapsáni do seznamu advokátů u České advokátní komory. Slavnostní slib složili distančně. Z koncipientů se tak oficiálně stávají advokáti.

  Ondřej Šudoma se ve své praxi zaměřuje především na pracovní právo, všeobecné obchodní právo a právo obchodních společností. V naší advokátní kanceláři působí od roku 2018. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a také Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Kromě češtiny hovoří také anglicky.

  Paulína Macháčová se ve své praxi věnuje zejména soudním sporům, právu obchodních společností, včetně poradenství v oblasti fúzí a akvizic, a právu duševního vlastnictví. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a studovala také na Kodaňské univerzitě v Dánsku. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2017. Kromě češtiny hovoří plynně slovensky a anglicky.

  Eversheds Sutherland patří mezi TOP 15 globálních právních firem. Zaměstnává více než 5 000 lidí v 70 kancelářích a 34 jurisdikcích v Evropě, USA, Africe, Asii a na Středním východě.
  www.eversheds-sutherland.com

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back