Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Konec respirátorů a roušek na pracovišti od 14. 3. 2022

 • Czech Republic

  14-03-2022

  Konec respirátorů

  • Ode dne 14. 3. 2022 Vláda ČR zrušila obecnou povinnost nosit respirátory ve všech vnitřních prostorách staveb, tedy i na všech pracovištích, kde nebylo možné dodržovat minimální rozestup 1,5 m.
  • Nadále bude platit povinnost nosit respirátor již pouze ve:
   • zdravotnických zařízeních,
   • zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, stacionáře atp.),
   • prostředcích veřejné dopravy (včetně taxislužeb).
  • Zaměstnavatelé provozující služby, kde bude nadále platit povinnost nosit respirátor, budou stále povinni vybavit své zaměstnance dostatečným počtem respirátorů na každou pracovní směnu.

  Možnosti zaměstnavatelů

  • I když byla ze strany vlády povinnost nosit respirátor na pracovišti zrušena, mohou zaměstnavatelé tuto povinnost svým zaměstnancům nadále uložit, a to na základě přijetí vlastního opatření v oblasti BOZP.
  • Opatření musí být vydáno v důsledku vyhodnocení všech rizik na pracovišti v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců (např. z důvodu vyššího kontaktu zaměstnanců se zákazníky).
  • Upozorňujeme ovšem, že s ohledem na současný vývoj epidemiologické situace může být obtížné řádně a dostatečně odůvodnit potřebnost takového opatření.

   

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back