Global menu

Our global pages

Close

Koronavirus - otázky a odpovědi ke smlouvám a regulaci

 • Czech Republic

  27-05-2020

  V souvislosti s šířením nákazy Covid-19 byla v České republice vyhlášena rozsáhlá opatření se zásadním dopadem na výkon veškeré podnikatelské činnosti v zemi.

  Níže Vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy zejména v oblasti smluv a regulace. Pracovnímu právu a otázkám souvisejícím se věnuje podrobněji Praktická příručka pro zaměstnavatele a materiál Covid-19: Program pro udržení zaměstnanosti Antivirus.

  Stav k 27. květnu 2020. Situaci i nadále podrobně monitorujeme.

  Otázka č. 1 – Můžeme po České republice požadovat náhradu škody způsobenou opatřeními?

  Ano, po státu lze požadovat za určitých podmínek náhradu utrpěných škod. Připravili jsme následující shrnutí Covid-19: Vymáhání škody z přerušení podnikání.

  Otázka č. 2 – Jaká opatření na podporu podnikání jsou k dispozici?

  Finančních opatření na podporu podnikání je celá řada a klientům poskytujeme poradenství na základě posouzení jejich konkrétní situace. Jedním z nejvýznamnějších opatření je záruční program COVID III a COVID Plus, jejichž stručný popis jsme připravili zde: Covid-19: Záruční program COVID III a COVID Plus.

  Otázka č. 3 - V současnosti splácíme úvěr a potřebujeme dočasně odložit splátky. Můžeme tak učinit bez souhlasu banky?

  Ano, zákonem byla nově zavedena dočasná možnost odkladu splátek s tím, že banku je o tomto kroku třeba pouze informovat.

  Senát schválil a prezident republiky podepsal návrh zákona, na základě kterého mohou jak spotřebitelé tak i podnikatelé žádat o odklad svých splátek o 3 nebo 6 měsíců.

  Tato možnost se vztahuje pouze na úvěry, které byly sjednány a čerpány před 26. 3. 2020, a dále úvěry, které byly sjednány před 26. 3. 2020 a jsou zajištěny nemovitou věcí nebo byly poskytnuty jako účelové (např. k nabití nemovité věci či úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu).

  Dlužník si bude moci vybrat, zda splátky posune o 3 nebo 6 měsíců, popřípadě, nemusí této možnosti využít vůbec.

  Zákon byl dne 20. 4. 2020 vyhlášen ve sbírce zákonů, a vstoupil tak v platnost.

  Otázka č. 4 – V důsledku krizových opatření druhá strana nesplní již uzavřenou smlouvu. Je oprávněna splnit později a můžeme smlouvu ukončit?

  I s ohledem na bezprecedentnost situace dává řada klientů přednost obchodnímu přístupu a snaží se nalézt oboustranně přijatelné řešení. Další možnosti jsme shrnuli v následujícím materiálu: Covid-19: Smlouvy a vyšší moc.

  Otázka č. 5 – V důsledku opatření jsme museli zavřít provozovnu. Musíme i tak platit nájemné?

  Ohledně této a dalších otázek týkajících se nájemního práva (a to jak z pohledu nájemce, tak z pohledu pronajímatele) jsme připravili následující praktické shrnutí: Vliv pandemie COVID-19 na práva a povinnosti plynoucí z nájemních smluv.

  Otázka č. 6 – Platí i nadále všechny povinnosti člena statutárního orgánu v případě, že se naše společnost ocitne v úpadku? A můžou insolvenční návrh podat naši věřitelé?

  Zákonem byly schváleny mimořádné změny v insolvenčním právu. Některé z nich platí všeobecně a některé z nich se omezují na úpadek způsobený mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií Covid-19. Jednotlivé změny podrobněji popisujeme v materiálu Covid-19: Insolvence a mimořádné moratorium.

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back