Global menu

Our global pages

Close

AK Eversheds Sutherland pořádá 4. ročník Moot Courtu

 • Czech Republic

  05-03-2020

  Praha, 5. března 2020Advokátní kancelář Eversheds Sutherland vyhlašuje 4. ročník soutěže pro studenty právnických fakult s názvem Moot Court Eversheds Sutherland. Jde o simulovaný soudní proces ze soukromého práva s důrazem na praktické aspekty vedení soudního sporu. Moot Court trvá několik týdnů, během nichž studenti budou „nanečisto“ působit v rolích právních zástupců obou stran konkrétního sporu.

  Během procesu si budoucí právníci vyzkouší, jak vypadá práce pro klienta – bude záležet na nich, jak s ním budou komunikovat nebo jakou zvolí procesní strategii. Připraví mu také nabídku svých služeb a budou ho zastupovat před soudem. Soutěž tak prověří jejich teoretické znalosti, ale zároveň jim ukáže, jak důležitý je praktický přístup při řešení problémů i schopnost advokáta komunikovat s klientem.

  Registrace studentů bude probíhat do 29. března 2020. Ústní jednání simulovaného soudního procesu bude nařízeno na přelomu dubna a května 2019 v prostorách kanceláře Eversheds Sutherland v Praze na Florenci, kde bude vyhlášen vítězný tým. Ten bude odměněn částkou 10.000,- korun a jeho členové obdrží nabídku pracovních pozic v advokátní kanceláři.

  Popis letošního případu najdete na: www.eversheds-sutherland.cz

  Podrobnější informace k dispozici také na FB události Moot Court Eversheds Sutherland 2020.

  Soutěž kancelář poprvé pořádala v roce 2017, tehdy ještě pod značkou Dvořák Hager & Partners. V roce 2019 se připojila k mezinárodní právní firmě Eversheds Sutherland, která patří mezi Top 10 globálních právních firem. Pracuje pro ni více než 5000 lidí v 67 kancelářích ve 34 jurisdikcích v Evropě, USA, Africe, Asii a na Blízkém východě. Mezi klienty Eversheds Sutherland patří 72 firem ze seznamu Fortune 100 a 61 z FTSE 100.

  Jak probíhá MOOT COURT EVERSHEDS SUTHERLAND?

  Cílem simulovaného procesu je přiblížit studentům zkušenost se zastupováním klientů v soudním řízení, a to jak ve fázi jednání před soudem, tak i ve fázi přípravné (včetně komunikace s klientem a přípravy procesní strategie).

  V soutěži je kladen důraz nejenom na teoretické znalosti, ale také na praktický přístup při řešení problémů a na schopnost komunikovat při vedení sporu s klientem.

  Předmět sporu

  Pan Prodávající je prodejcem luxusních ojetých vozů. Jedním ze jeho zákazníku je pan Kupující, který si u pana Prodávajícího zakoupil ojetý vůz značky Bentley za cenu 3,5 milionu Kč. Kupní smlouva v písemné formě neexistuje. Po několika měsících pan Kupující zjistil, že Bentley bylo v minulosti havarováno. Jelikož se jednalo o vůz značné hodnoty, pan Kupující se domnívá, že má nárok na slevu z kupní ceny automobilu, a to nejméně ve výši 1 milion Kč.

  Spor je mezi stranami v současné době velice vyhrocený. Pan Kupující chce po panu Prodávajícím slevu z kupní ceny automobilu. Pan Prodávající nárok pana Kupujícího neuznává. Pan Prodávající i pan Kupující tak hledají právní zástupce, kteří jim pomohou s uplatňováním jejich práv.

  Jak se přihlásit?

  Každou stranu mohou zastupovat 2-3členné týmy tvořené studenty 3.–5. ročníku jakékoliv právnické fakulty. Právní týmy v prvním kole připraví nabídku právních služeb (Nabídka). Způsob a obsah Nabídky je zcela na uvážení jednotlivých týmů, Nabídka však musí obsahovat informaci, které ze stran sporu nabízí tým své služby.

  Nabídka musí být zaslána na moot@eversheds-sutherland.cz nejpozději do 29. 3. 2020.

  Další průběh

  Po vyhodnocení Nabídek budou týmy kontaktovány stranami sporu a informovány o tom, zdali se rozhodly využít jejich služeb. Vybrané týmy budou kontaktování klientem, od kterého si mohou vyžádat bližší informace a podklady ke kauze. Dále bude na jednotlivých týmech, jakým způsobem budou komunikovat se svými klienty a jakou zvolí procesní strategii. Simulovaný soudní proces, který se bude konat v českém jazyce, bude nařízen na přelomu dubna a května 2020 a bude se konat v prostorách advokátní kanceláře Eversheds Sutherland.

  Ceny

  • Nabídka pracovní pozice paralegal nebo koncipient/ka v advokátní kanceláři Eversheds Sutherland pro vybrané členy týmu.
  • Odměna ve výši 10 000 Kč pro vítězný tým.
  • Poukázky na účast na odborných seminářích a akcích pořádaných advokátní kanceláří Eversheds Sutherland.
  • Věcné ceny.

  Moot Court 2020 byl z důvodu koronavirových opatření zrušen. Budeme se na Vás těšit opět v příštím roce.

  Kontakt pro média:

  David Pilař
  Marketing & Business Development Manager
  Eversheds Sutherland
  M: + 420 604 100 491
  E: david.pilar@eversheds-sutherland.cz

   

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.