Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Na co dát pozor při outsourcingu: NSS potvrdil pokutu za zastřené zprostředkování práce

 • Czech Republic

  15-06-2022

  V návaznosti na náš dubnový seminář ke stejnému tématu upozorňujeme na aktuální soudní rozhodnutí:

  • Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávno publikovaném rozhodnutí potvrdil pokutu 720.000 Kč uloženou inspektorátem práce tzv. zastřené agentuře práce. Tato společnost, přestože měla se svým odběratelem uzavřenou smlouvu o dílo, odběrateli de facto pronajímala pracovní sílu. To může jen agentura práce s platnou licencí, kterou dodavatel neměl.

  • NSS zejména zdůraznil, že při rozlišení mezi pronájmem pracovní síly a poskytnutím služby na základě smlouvy o dílo nezáleží na formálním pojmenování smlouvy ani na případném souvisejícím pronájmu části prostor nebo zařízení dodavateli, ale důležité je skutečné nastavení vztahů mezi dodavatelem a odběratelem. Z rozhodnutí soudu je možné vyčíst některé rysy, kterých je potřeba se při nastavení outsourcingu vyvarovat:

  - souběžná práce pracovníků dodavatele a odběratele na stejných strojích nebo ve stejných prostorách vlastněných odběratelem,

  - obstarání veškerých materiálů a surovin odběratelem;

  - přebírání práce jednotlivých pracovníků dodavatele přímo pracovníky odběratele bez faktické odpovědnosti dodavatele za výsledky jejich práce;

  - pracovníci dodavatele zhotovují v rámci outsourcingu stejné výrobky jako pracovníci odběratele a faktické řízení zajišťují zaměstnanci odběratele.

  • Výše uvedené rizikové znaky nejsou zdaleka jediné, kterým je dobré se při outsourcingu služeb nebo výrobních činností vyhnout. Problematické mohou být také například způsob zadávání úkolů, nastavení odměňování dodavatele, charakter poskytovaných činností nebo způsob prezentace jeho pracovníků navenek.

  • Jelikož se daný případ stal již v roce 2017, odběratel nebyl sankciován. Pokud by ale k obdobnému jednání došlo dnes, tj. po poslední novele zákona o zaměstnanosti, pokutu až 10.000.000 Kč by mohl dostat i odběratel! Správnému nastavení a prověření stávajícího outsourcingu se proto dnes již musí věnovat i odběratel, aby eliminoval riziko vysoké pokuty.

   

   

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back