Global menu

Our global pages

Close

Pozor na rizika nesprávné aplikace mezinárodních sankcí

 • Czech Republic

  30-03-2022

  Situace s mezinárodními sankcemi se mění velmi rychle, EU od února vyhlásila již čtyři velké balíky sankcí proti Ruské federaci, resp. Bělorusku. Kromě toho bylo přijato několik méně komplexních opatření. Níže sumarizujeme základní zásady a informace ke správné aplikaci sankcí:

  • Ověřování obchodních partnerů - nejsou obchodní partneři nebo jejich vlastníci na sankčních seznamech?
  • Pozor! Sankce se uplatňují na společnosti, jen pokud v ní má sankcionovaný vlastník alespoň 50% podíl.
  • Je třeba sledovat zákazy v konkrétních sektorech - například energetika.
  • Nepodléhá předmět smlouvy sankcím? Výrobky z oceli, železa, luxusní výrobky.
  • Pozor na přechodná období při dovozu výrobků z oceli a železa.
  • Je třeba zohlednit bankovní a měnová omezení.
  • Pozor i na lokální vnitrostátní omezení (zákaz dovozu uhlí v Polsku, plánované vyloučení subjektů z veřejných zakázek na Slovensku).
  • Povinnost hlásit majetek sankcionovaných osob.

  Upozorňujeme, že při neuplatnění platných sankcí může Vaší společnosti hrozit pokuta, resp. neuznají se žádné nároky z takové transakce. Nezanedbatelná jsou i reputační rizika. V případě uplatnění sankcí nad platný rámec zase hrozí, že Vaše společnost bude nést důsledky porušení smlouvy. Pokud si nejste jisti, doporučujeme splnění ohlašovacích povinností podle vnitrostátního prováděcího zákona k mezinárodním sankcím.

  Dokument shrnující přehledně uvalené sankce přijaté v reakci na invazi na Ukrajinu Ruskou federací: https://www.eversheds-sutherland.com/documents/global/Slovakia/en/Russian_and_Belarusian_sanctions_update.pdf

  Dokument shrnující přehledně uvalené sankce přijaté v reakci na invazi na Ukrajinu Ruskou federací

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back