Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Opatření vlády k zmírnění dopadů energetické krize na podnikatele

 • Czech Republic

  20-09-2022

  Vláda České republiky představila v září 2022 sérii opatření na podporu odběratelů energií zasažených prudkým růstem cen elektřiny a zemního plynu. Nejprve stanovila maximální ceny elektřiny a zemního plynu pro domácnosti, živnostníky a malé a střední firmy, následně schválila a zveřejnila program podpory také pro velkoodběratele energií. Návrhy dalších opatření lze očekávat po jejich projednání a schválení na úrovni EU. Níže shrnujeme dosud potvrzené způsoby pomoci jednotlivým odběratelům:

   

  Maloodběratelé

  • Do této skupiny patří domácnosti, podnikající fyzické osoby a malé a střední podniky odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo mající roční spotřebu plynu do 630 MWh.

  • Na základě novely energetického zákona a zákona o působnosti orgánů ČR v oblasti cen bude vláda zmocněna k vydání nařízení, jehož prostřednictvím bude moci zejména stanovovat ceny elektřiny nebo plynu, a v krajním případě ukládat povinnost výroby nebo dodávky elektřiny nebo plynu, ukládat povinnost nabídky elektřiny nebo plynu nebo limitovat obchodování s elektřinou nebo plynem.

  • Pro urychlení budou novely obou zákonů projednány ve stavu legislativní nouze. Nařízením pak dojde k zastropování cen následujícím způsobem:

  • silová elektřina – 6 Kč/kWh (cca 0,24 EUR/kWh) včetně DPH bez započtení ceny za distribuci,

  • plyn – 3 Kč/kWh (cca 0,12 EUR/kWh) včetně DPH bez započtení ceny za distribuci.

   

  Velkoodběratelé

  • Pro velkoodběratele bude Ministerstvem průmyslu a obchodu spuštěn dotační program s názvem „Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen“.

  • Za velkoodběratele je považován podnikatelský subjekt ze sektoru zemědělství, lesnictví, rybářství, těžby a dobývání a zpracovatelského průmyslu, který je odběrným místem plynu s roční spotřebou vyšší než 630 MWh nebo má smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN).

  • V případě energeticky náročných podniků je navíc třeba prokázat, že

  o (i) je energeticky náročným podnikem ve smyslu čl. 17 odst. 1 písm. a) první části směrnice Rady 2003/96/ES nebo energeticky náročným podnikem působícím v odvětví nebo pododvětví dle přílohy I Dočasného krizového rámce EK,

  o (ii) se nachází v provozní ztrátě, a

  o (iii) alespoň 50 % této ztráty je způsobeno zvýšením nákladů na zemní plyn a elektřinu spojených s ruskou agresí na Ukrajině.

  • Podporu ve formě dotace na způsobilé výdaje bude možné čerpat od 1. listopadu do 31. prosince 2022.

  • Vláda vyčlenila na tuto dotaci celkem 30 miliard Kč (cca 1,23 miliard EUR), přičemž pro jednoho žadatele může výše dotace činit maximálně 45 milionů Kč (cca 1,8 milionů EUR) a v případě energeticky náročných podniků maximálně 200 milionů Kč (cca 8,1 milionů EUR).

  • K zastropování cen u velkoodběratelů nedošlo z důvodu rozporu s evropskou legislativou.

   

  Další podpora

  • Po schválení evropského nařízení o krizových opatřeních pro snížení vysokých cen energií bude následovat další podpora ve výši 30 miliard Kč (cca 1,23 miliard EUR).

  • Předpokládané datum schválení uvedeného evropského nařízení Radou EU je 30. září.

  • Dle dostupných informací by se mělo jednat o podporu pro malé a střední podniky bez ohledu na jejich energetickou náročnost, a to ve výši až do 80 % nejvyšší spotřeby energií za posledních pět let.

  • Podoba ani bližší podmínky podpory však zatím nejsou známy.

   

  Daň z neočekávaných zisků (Windfall tax)

  • Evropská komise navrhuje omezení příjmů výrobců elektřiny vyráběné z neplynových zdrojů tak, že státy by měly možnost zdanit až 100 % zisků nad hranicí 180 eur (asi 4400 Kč) za megawatthodinu (MWh). Národní daň z neočekávaných zisků by unijní země mohly uvalit na zisky z již prodané energie.

  • Vláda České republiky o jejím nastavení dosud nerozhodla, přičemž

  o v případě energetických firem a rafinérií čeká na výsledky jednání na evropské úrovni,

  o v případě bank připravuje vlastní postup, přičemž některých bank by se daň neměla týkat.

   

  Jako další podpůrné opatření bylo schváleno prodloužení snížení spotřební daně z nafty o 1,5 Kč/l (cca 0,06 EUR/l) do konce roku 2023.

   

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back