Global menu

Our global pages

Close

Alates 1. septembrist peavad äriühingud avaldama oma tegelikud kasusaajad

  • Estonia
  • General

15-08-2018

Alates 1. septembrist 2018 peavad kõik Eestis registreeritud eraõiguslikud äriühingud (sh mittetulundusühingud) avaldama äriregistrile andmed oma ettevõtte tegelike kasusaajate kohta. 

TEGELIK KASUSAAJA

Seaduse tähenduses on äriühingu tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes omab äriühingus osalust otseselt või kaudselt. Otsene omamine tähendab, et füüsiline isik omab äriühingus rohkem kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust. Kaudseks omamiseks on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab äriühingus enam kui 25 protsendi suurust osalust või omandiõigust äriühing(ud), mis on füüsilise isiku kontrolli all.

ANDMETE ESITAMINE

Äriühingul tuleb esitada tegeliku kasusaaja kohta järgmised andmed:

  1. nimi, isikukood ja isikukoodi riik (isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik), ja
  2. andmed tema kontrolli teostamise viisi kohta.

Andmed saab esitada äriregistri infosüsteemi kaudu või notari vahendusel ning tegeliku kasusaaja andmed avalikustatakse äriregistri infosüsteemis.

Tegelike kasusaajate andmete esitamise kohustus on jätkuv, st. juhul kui andmed tegeliku kasusaaja kohta muutuvad või ei ole õiged, tuleb äriühingu juhatusel 30 päeva jooksul uued andmed teatada. Kui aga andmed majandusaasta jooksul ei muutu, kinnitab juhatus andmete õigsust majandusaasta aruande esitamisel. 

Eelnev tähendab, et äriühingud peavad dokumenteerima ja säilitama tegelike kasusaajate andmed, samuti andmed kõikide toimingute kohta, mida nad tegeliku kasusaaja tuvastamiseks on teinud.

TÄHTAJAD

Äriregistris registreeritud äriühingud peavad andmed tegelike kasusaajate kohta esitama hiljemalt 31. oktoobriks 2018.

Peale 31. augustit 2018 asutatavate äriühingute tegelike kasusaajate andmed tuleb esitada koos äriregistrisse kandmise avaldusega.

VASTUTUS

Seadusega on ette nähtud  ka rahatrahv andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest. Rahatrahvi tasumine kohustuse täitmisest ei vabasta.

ERANDID

Nõue ei kohaldu korteriühistule, hooneühistule, reguleeritud turul noteeritud äriühingule ja sihtasutusele, kelle majandustegevuse eesmärk on põhikirjas määratud soodustatud isikute või isikute ringi huvides vara hoidmine või kogumine ja kellel puudub muu majandustegevus.

 

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Print Friendly and PDF
Register to receive regular updates via email.