Global menu

Our global pages

Close

Eversheds’i väitlusprogramm arendab noorte suulist väljendusoskust

 • Estonia

  29-03-2016

  Mida Evershedsi „Debate Class“ programm endas sisaldab?

  Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co viib läbi noortele suunatud väitlusõpetuse sarja „Debate Class“. Sarja eesmärgiks on suunata noori leidma poolt ja vastuargumente küsimuses, kas sotsiaalmeedia on võimeline asendama vahetut suulist kommunikatsiooni.

  Programmi raames väitlevad Tallinna kesklinna koolide 8ndate klasside 500 õpilast teemadel, kas sotsiaalmeedia soosib või kahjustab heade pere-ja sõprussuhete loomist ja hoidmist ning kas sotsiaalmeedias suheldes on noortel võimalik kasutada kogu oma intellektuaalset potentsiaali. Kuna sotsiaalmeedia pealetung võib ohustada ka Eesti kultuuri, ennekõike eesti keelt, väitlevad noored ka selle üle, kas interneti vahendusel toimuv suhtlus võimaldab meie rahvuskultuuri järgnevatele põlvedele edasi kanda. Lähtudes noorte karjääriunistustest ja perspektiivist, on sarjas luubi all ka, kuivõrd sõltub nende konkurentsivõime sellest, kui hästi nad suhelda oskavad ja end väljendada suudavad.

  Kui mainitud teemad on koolides läbi vaieldud ja head argumendid kokku kogutud, toimub 23. jaanuaril Tallinna Ringkonnakohtus kõikide klasside parimate vahel väitlusvõistlus. Võistlusel hindavad meeskondade ülesastumist Eesti Väitlusseltsi esindajad, kogenud väitlusõpetajad, oma ala tippjuhid ja Evershedsi advokaadid. Lisaks, et pakkuda noortele kogemust ja julgustada neid end avatult ja siiralt väljendama, läbime koos näidistöövestluse ja sellega kaasneva juhtide arutelu.

  Programmi eesmärk

  Programmi eesmärgiks ei ole niivõrd õpilaste väitlema õpetamine, vaid soov kuulda, milles noored sotsiaalmeedia funktsionaalsust ja kasu näevad ning mil moel vahetu suhtlusega võrreldavaks peavad. Hoolimata sellest, et oleme veendunud, et vahetu suhtlus on asendamatu, ei ole me programmi välja mõeldes ja seda ellu viies keskendunud noorte ümberveenmisele. Loodame aga, et arutlus viib mõistmiseni, milleks sotsiaalmeedia kasulik on ja milleks mitte ning seda nii noorte kui ka vanema põlvkonna seisukohast. Igaks juhuks oleme end ette valmistanud ka selleks, et sotsiaalmeedia osutub debatis võitjaks, mis omakorda tähendaks aga seda, et väitlejate argumenteerimise ja veenmisoskus on saavutanud uue taseme. See aga tähendab, et oleme jällegi täitnud oma eesmärgi – populariseerida ja arendada uue generatsiooni suulist väljendusoskust.

  Miks programmi vajalikuks peame?

  Interneti kaudu suhtlemine on kiirem ja tõhusam ning pakub aina enam uusi suhtlusvorme. Need positiivsed omadused võivad täita äritegevuse eesmärke, kuid on küsitav, kas need on noorte sotsiaalseks arenguks kohased ja piisavad kasutegurid. Täiskasvanute seas osatakse vahetu suhtluse kunsti hinnata, samas ollakse valmis võtma vastu infotehnoloogilisi uuendusi seal, kus näost-näkku suhtlus hätta jääb (näiteks info kiire edastamine). Kooliealised noored on aga juba kasvanud üles keskkonnas, kus internet on loomulik osa õppimisest ja suhtlemisest ning ei ole kindel, kas nad oskavad tulevikus vahetut ja virtuaalmaailma vahendusel edastatavat suhtlust nii osavalt kombineerida.

  Mida „Debate Class“ Evershedsile ja ühiskonnale anda võiks?

  Kuna uute suhtluskanalite tekkel on suur osa kommunikatsioonist liikunud virtuaalkeskkonda, tekib küsimus, kas tuleviku põlvkond on võimeline looma häid sotsiaalsuhteid, kasutama oma intellektuaalset potentsiaali ja väljendama oma mõtteid sama hästi kõnes kui kirjas. Teemapüstitus ei ole ajendatud ainult konkreetsete noorte teadlikkuse ja sõnavapruse arendamiseks. Usume, et sotsiaalmeedia temaatika puudutab kogu järeltulevate põlvede arenguetappi, mille mõjutamiseks ja milles kaasarääkimiseks on just praegu õige aeg.

  Programmi taustast ja tulevikust

  Tegemist on Evershedsi rahvusvahelise advokaadibüroode võrgustiku poolt läbiviidava heategevusprogrammiga, mille läbiviimise idee algatajad on samas olnud just eestlased. Seega on tegemist laiaulatusliku ettevõtmisega. Kuna teemakäsitlus on universaalne - puudutab sõltumata rahvusest kõikide noorte arengut ja suhtlusviise, on järgmistel aastatel soov kaasata pea kõikide Euroopa riikide 14-aastased noored ning korraldada lõppvõistlus juba rahvusvahelisel tasandil. Sellel aastal osalesid Tallinna koolidest Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna Reaalkool, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna 21. Kool. Oleme väga tänulikud kõikidele ettevõtlikele õpetajatele, kes programmis osalesid.

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.