Global menu

Our global pages

Close

Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co vandeadvokaat Risto Rüütel esindas klienti edukalt Konkurentsiametis

  • Estonia
  • General

19-01-2015

Konkurentsiamet viis alates 2013. aasta suvest läbi mitut järelevalvemenetlust advokaadibüroo Eversheds Ots & Co kliendi ning ühe tema lepingupartneri osas, uurimaks, kas kumbki neist on kuritarvitanud oma võimalikku turgu valitsevat seisundit. Konkurentsiameti menetlused hõlmasid konkurentsiolukorra hindamist erinevatel hulgi- ja jaeturgudel ning keskendusid ebaõiglase hinna kehtestamise ja klientide diskrimineerimise küsimustele. Tegemist oli konkurentsiõigusliku keerukate juhtumitega, kus tuli samaaegselt kohaldada konkurentsiseadust ja sektoripõhist reeglistikku.

Konkurentsiamet lõpetas 12.01.2015 menetlused ilma õiguserikkumist tuvastamata.

Eversheds Ots & Co klienti esindas menetlustes vandeadvokaat Risto Rüütel.

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Print Friendly and PDF
Register to receive regular updates via email.