Global menu

Our global pages

Close

Master Class moodul VI tulemused

  • Estonia
  • General

18-04-2019

Master Class on Eversheds Sutherlandi tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Täpsemalt saate lugeda siit

Moodul 6 "Ligipääs koju keelatud" õiged vastused on:

Milline võiks olla tekkinud olukorra ajutine lahendus?

a) Tee kasutaja esitab kohtusse avalduse AÕS § 156 lg 1 alusel juurdepääsu määramiseks ja esialgse õiguskaitse kohaldamiseks, eesmärgiga kohustada kinnistu omanikku mitte takistama juurdepääsu tee kasutaja kinnistule. Tee kasutamise õigus sõltub sellest, kas kohus rahuldab esialgse õiguskaitse taotluse või mitte.

b)  Tee kasutaja pöördub politseisse ja palub kõrvaldada teel olevad takistused.

c)  Tee kasutaja eemaldab, järgides rangelt AÕS § 44 tulenevaid omaabi põhimõtteid, tõkkepuu ning jätkab tee kasutamist.

 

Kas kohtul olemasoleva juurdepääsu asemele alternatiivse juurdepääsu määramist takistab asjaolu, et alternatiivne juurdepääs ei ole valmis ehitatud?

a)  Ei, poolte huve kaaludes võib selguda, et kõiki osapooli rahuldava tulemuse saavutamiseks tuleb rajada uus juurdepääs.

b)  Jah, senistelt teekasutajatelt ei saa mitte mingil juhul eeldada, et nad teeksid täiendavaid kulutusi alternatiivse juurdepääsu rajamiseks.

c)  Jah, ajaloolise juurdepääsu muutmine ei ole võimalik. Juurdepääsu erinevaid alternatiive saaks kaaluda üksnes juhul, kui mõlemad juurdepääsud kuuluksid alles rajamisele.

 

Kaaludes nii uue maaomaniku kui ka tee kasutajate huve, kuidas oleks mõistlik määrata juurdepääs avalikult kasutatavale teele?

a)  Juurdepääs tuleks määrata ehitatava silla kaudu, sest tee senine kasutamine tekitab kinnisasja omanikule olulist kahju ja kulgeb läbi tema hoovi ning silla rajamisega on võimalik tagada tee kasutaja juurdepääs oma kinnistule ilma naabrit segamata.

b)  Juurdepääs tuleks määrata mööda ajaloolist teed, sest iga uus omanik peab igal juhul taluma oma kinnistult kulgeva tee kasutamist, kui see rajaneb väljakujunenud taval.

c)  Juurdepääsu ei peagi määrama, sest AÕS § 155 lg 1 sätestab, et omanik, kelle kinnisasja läbib avalikult kasutatav tee, ei või takistada ega lõpetada selle tee kasutamist ka siis, kui tee ei ole kantud kinnistusraamatusse avalikult kasutatava teena

 

Iga õige vastus andis 3 punkti.

Tiimi nimi Moodul 1 Moodul 2 Moodul 3 Moodul 4 Moodul 5 Moodul 6 Kokku
Tulevikus Edukad 6 9 9 8 9 9 50
Gert 9 9 6 10 6 9 49
Mediatio 6 9 6 10 9 9 49
Mustang 6 9 6 10 9 9 49
Okaapi 6 9 6 10 9 9 49
A priori  9 9 3 6 9 9 45
Ad astra 6 9 6 8 6 9 44
Error Fundamentalis 3 9 3 10 9 9 43
In Vino Veritas 6 9 6 4 9 9 43
KTM1290 9 9 3 10 3 9 43
MasterMindTrio 6 9 6 10 6 6 43
MK tiim 6 6 6 8 6 9 41
Rivis & Co 9 9 3 8 6 3 38
Torts illustrated 6 6 9 8 9 0 38
Õiglus 3 9 3 6 6 9 36
Elsa ja Anna 6 9 0 8 3 9 35
Kuu 6 3 6 10 9 9 34
Vääramatu Jõud  9 9 3 4     25
AJK 9 3 3 8 0   23
Õed  6 9   4     19
Tammelinna Šerifid  9 9 0       18
TMK 6 3     6   15
Uno 6 3   6   6 15
White Collar 6 9         15
TeamLaw 6 6         12
Delta 0 6         6

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back