Global menu

Our global pages

Close

Master Class II mooduli "Fookuses valgekraede pettus" õiged vastused ja pingerida

  • Estonia
  • General

27-11-2018

II mooduli "Fookuses valgekraede pettus" küsimused ja õiged vastused (boldis):

1. Kuidas on tööandjal võimalik saada informatsiooni töötaja tööalase tegevuse kohta?

A. Kui tööandjal on kahtlus, et töötaja on rikkunud tööalast kohustust, siis on tööandjal õigus teabe saamise eesmärgil kontrollida nii töötaja tööalast kui ka isiklikku e-postkasti ning muid töötaja sotsiaalmeedia kontosid (nt Slack, Skype, Facebook, jne);

B. Kui tööandjal on kahtlus, et töötaja on rikkunud tööalast kohustust, siis on tööandjal õigus teabe saamise eesmärgil kontrollida üksnes töötaja tööalast e-postkasti ning muid tööalaseid sotsiaalmeediakontosid (nt Slack, Skype, jne);

C. Kui tööandjal on kahtlus, et töötaja on rikkunud tööalast kohustust, siis saab tööandja koguda töötaja tegevuse kohta teavet üksnes töötajat või tema töökaslasi küsitledes. 

2. Kas tööandja on õigus kontrollida töötaja tööalast e-postkasti?

A. Ei, tööalase e-postkasti kontrollimine rikuks töötaja eraelu puutumatust;

B. Jah, tööandjal on õigus töötaja e-postkasti igal ajal kontrollida, sh ilma töötajat teavitamata; 

C. Jah, tingimusel, et tööandja on töötajat teavitanud töötajat kontrollimise faktist ning asjaolust, et tööalane e-postkast on tööalaseks kasutamiseks.

3. Tööandja tegevus töötaja e-postkasti kontrollimisel ilma vastavasisulise eelneva teavituseta loetakse…

A. õiguspäraseks, sest töötaja e-postkasti kontrollimist ei loeta töötaja isikuandmete töötlemiseks isikuandmete kaitse üldmääruse mõttes;

B. õiguspäraseks, sest tööandjal on töölepingu alusel õigus töödelda kõiki töötajat puudutavaid isikuandmeid (sh tema poolt peetud kirjavahetust);

C. õigusvastaseks tegevuseks, mille puhul on Andmekaitse Inspektsioonil õigus määrata tööandjale sunniraha ning vajadusel rahatrahv.

 

Pingerida

Iga õige vastus annab 3 punkti. Võrdse arvu punkte kogunud tiimid on tähestikulises järjekorras.

Tiimi nimi Moodul 1 Moodul 2 Kokku
A priori  9 9 18
Gert 9 9 18
KTM1290 9 9 18
Rivis & Co 9 9 18
Tammelinna Šerifid  9 9 18
Vääramatu Jõud  9 9 18
Ad astra 6 9 15
Elsa ja Anna 6 9 15
In Vino Veritas 6 9 15
MasterMindTrio 6 9 15
Mediatio 6 9 15
Mustang 6 9 15
Okaapi 6 9 15
Tulevikus Edukad 6 9 15
White Collar 6 9 15
Õed  6 9 15
AJK 9 3 12
Error Fundamentalis 3 9 12
MK tiim 6 6 12
TeamLaw 6 6 12
Torts illustrated 6 6 12
Õiglus 3 9 12
Kuu 6 3 9
TMK 6 3 9
Uno 6 3 9
Delta 0 6 6

Mis programm on Master Class?

Master Class on tudengiprogramm õigusteaduse üliõpilastele, kellele koolitarkusest väheks jääb. Põhjalikumalt saab programmi kohta lugeda siit


This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back