Global menu

Our global pages

Close

Master Class moodul IV tulemused

 • Estonia

  08-03-2019

  Moodul 4 "Minu ainuesindusõigust on rikutud" õiged vastused on:

  1. Ainuesindusõigus Balti riikides tähendab seda, et:

  a) Sellel turul ei tohi sama brändi mitte keegi teine müüa
  b) Ainuesindusõigus lubab tootjal keelata kõikidel teistel edasimüüjatel eksklusiivõigustega turule müüa
  c) Tänapäevase e-kaubanduse maailmas ei anna ainuesindusõiguse omamine mingeid eeliseid, sest e-poed ei pea arvestama teiste ainuesindusõigustega ja võivad turustada kõike üle terve ELi

  (Lugesime õigeks nii b kui c vastuse, mõlema puhul oleks vaja veel selgitusi juurde lisada.)

  2. Kas alla omahinna müük on ELis lubatud?

  a) Üheski EL liikmesriigis ei ole lubatud.

  b) On lubatud enamikes EL liikmesriikides, välja arvatud üksikud erandid

  c) Alla omahinna tohib tooteid EL-is müüa,  kui ettevõtjal ei ole turgu valitsev seisund üheski liikmesriigis.

   

  3. Kas Sinu kliendil on õigus nõuda, et see e-pood lõpetab brändi turustamise Balti riikides?

  a) Jah, sest tal on ainuõigus, mis tähendab seda, et mitte keegi ei tohi tema territooriumil sama kaupa müüa

  b) Jah, aga ta saab nõuda, et e-pood lõpetaks aktiivse turundus- ja turustustegevuse Baltikumis, kuid võib jätkata klientide päringutele vastamist

  c) Ei, sest ainuõiguses on kokku lepitud üksnes tema ja tootja vahel ning e-pood ei ole selle kokkuleppe osapool

   

  4. Sinu klient soovib välja uurida, kas samas e-poes müüdavate brändide turustamiseks on mõni teine ettevõte sõlminud ainuesindusõiguse ja on silmitsi sama probleemiga nagu tema ning plaanib algatada ühist tegevust ebameeldiva konkurendi vastu. Kas soovitad kliendil selle plaaniga edasi minna?

  a) Jah, sest ühisrinde moodustamise kaudu on suurem tõenäosus, et e-pood õnnestub turult kõrvaldada

  b) Jah, kuna e-pood rikub paljude ettevõtjate ainuõigusi ja tegeleb kõlvatu konkurentsi osutamisega

  c) Ei, sest konkurentsiseadus ei luba organiseerida kollektiivseid boikotte

   

  5. Klient kavatseb võtta ühendust ka tootjaga, kes on talle eksklusiivõiguse andnud ja nõuda, et tootja täidaks endale võetud lepingulist kohustust ja keelaks oma teistel edasimüüjatel müüa sellele e-poele kaupa. Kas selline nõudmine on seaduslik?

  a) Jah, kui tootja on andnud eksklusiivõiguse, on ta kohustatud ka tagama, et vastavat õigust oleks võimalik realiseerida.

  b) Jah, kuna tootja saab oma edasimüüjatele keelata ära igasuguse müügi territooriumitele, kus tal on eksklusiivne edasimüüja

  c) Ei ole, kuna tootja ei saa oma lepingupartneritele ette kirjutada, kellega ja mis tingimustel nad kauplevad

   

  Sel korral andis iga õige vastus 2 punkti, et tagada erinevate moodulite võrdsemat kaalu.

   

  Tiimi nimi Moodul 1 Moodul 2 Moodul 3 Moodul 4 Kokku
  Gert 9 9 6 10 34
  Tulevikus Edukad 6 9 9 8 32
  KTM1290 9 9 3 10 31
  MasterMindTrio 6 9 6 10 31
  Mediatio 6 9 6 10 31
  Mustang 6 9 6 10 31
  Okaapi 6 9 6 10 31
  Ad astra 6 9 6 8 29
  Rivis & Co 9 9 3 8 29
  Torts illustrated 6 6 9 8 29
  A priori  9 9 3 6 27
  MK tiim 6 6 6 8 26
  Error Fundamentalis 3 9 3 10 25
  In Vino Veritas 6 9 6 4 25
  Kuu 6 3 6 10 25
  Vääramatu Jõud  9 9 3 4 25
  AJK 9 3 3 8 23
  Elsa ja Anna 6 9   8 23
  Õiglus 3 9 3 6 21
  Õed  6 9   4 19
  Tammelinna Šerifid  9 9     18
  Uno 6 3   6 15
  White Collar 6 9     15
  TeamLaw 6 6     12
  TMK 6 3     9
  Delta   6     6

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back