Global menu

Our global pages

Close

Raiko Lipstok esines Riigihangete Treff-il ettekandega "Teise ettevõtja vahenditele tuginemine kvalifitseerimisel"

  • Estonia
  • General

31-05-2018

31. mail toimunud Riigihangete Treff 2018 selgitas Raiko Lipstok, milliseid aspekte peab arvesse võtma teise ettevõtja vahenditele tuginemisel kvalifitseerimisel.

Eelkõige pakkujad harrastavad, aga ka hankijad aktsepteerivad teise ettevõtja vahenditele tuginemist viisil, mis on lihtsasti vaidlustatav. Raiko selgitas teise ettevõtja vahenditele tuginemise lubatavust praktiliste näidete ning VAKO ja kohtute praktika valguses. Lisaks andis Raiko Lipstok ülevaate, mida pakkuja peab teise isiku vahenditele tuginemisel arvestama ning millised võimalused on hankijal teise isiku vahenditele tuginemise lubatavuse üle otsustamisel.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back