Global menu

Our global pages

Close

Tarmo Repp määrati Seppälä Estonia OÜ ajutiseks pankrotihalduriks

  • Estonia
  • General

18-10-2017

Seppälä Estonia OÜ ajutiseks pankrotihalduriks määrati Eversheds Sutherland Ots & Co vandeadvokaat ja partner Tarmo Repp.

Tarmo Repp ütles, et hetkel käib töö selle nimel, et teha kindlaks Seppälä Estonia OÜ varaline seis ja võimalik maksejõuetus. Ühtlasi on ajutise pankrotihalduri ülesandeks tagada vara säilimine ning anda vajadusel nõusolek vara käsutamiseks.

Ajutise pankrotihalduri pädevuses ega ülesandeks ei ole Seppälä Estonia OÜ igapäevase tegevuse juhtimine, küll aga toimub Seppälä Estonia OÜ vara käsutamine ainult ajutise pankrotihalduri nõusolekul.  

Soomes kuulutati Seppälä Oy ja Seppälä Finland Oy pankrot välja 15. septembril. Soomes on viimase kuu jooksul suletud ligi 50 poodi ja praegu on avatud veel 8 poodi.

Seppälä Estonia OÜ juhatus esitas Eestis Harju Maakohtule võlgniku pankrotiavalduse 22. septembril. Seppälä Eesti tütarettevõtte pankrotiavalduse läbivaatamine toimub 8. novembril Kentmanni kohtumajas.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back