Global menu

Our global pages

Close

Suur kergendus Eesti startup'idele: valmis tasuta kogum põhilepingutest

  • Estonia
  • General

20-06-2017

Rohkem kui aastase töö tulemusel on valminud Eesti start-up’idele tasuta kogum põhilepingutest. Sealt võib leida 15 enim kasutatavat lepingut, mh asutajate leping (Founders' Agreement), intellektuaalomandi üleandmise kokkulepe (IP Assignment and License Agreement), konfidentsiaalsusleping (Non-Disclosure Agreement), tööleping, juhatuse liikme leping, ärinõustaja või mentoriga sõlmitav leping (Advisor Agreement) ning optsioonileping.

Sellises mahus tasuta kättesaadavate dokumentide kogum on olemas veel vaid Suurbritannias ja USA-s ning nende kasutuselevõtt annab start-up’idele kokkuhoiu nii ajas kui ka rahas.

Mudeldokumendid, mille valmimisele aitas kaasa Eversheds Sutherland Ots&Co juhtivpartner Maivi Ots, avalikustatakse peatselt Startup Estonia ning EstVCA kodulehekülgedel.

Pikem artikkel http://tehnika.postimees.ee/4145835/suur-kergendus-eesti-startup-idele-valmis-tasuta-kogum-pohilepingutest

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back