Global menu

Our global pages

Close

Vahetu suhtlemise oskust on tulevikus vähem vaja, leiavad pooled põhikooli noored

 • Estonia

  22-01-2016

  51% noortest leiab, et 10 aasta pärast on näost-näkku suhtlemisoskuse vajalikkus vähenenud, selgus advokaadibüroo Eversheds Ots&Co poolt heategevusliku väitlusprogrammi raames läbiviidud uuringust.

  Vaatamata sellele, et vaid 49% noorte hinnangul on tulevikus vahetu suhtlemise oskust vaja sama palju või rohkem, leiab tervelt 87% vastanutest, et peab oma suhtlemisoskuse arendamist vajalikuks. Veerand vastanutest usub, et 10 aasta pärast on näost-näkku suhtlemiseoskuse vajalikkus siiski suurenenud.

  Anet Kaasik, Eversheds Ots & Co advokaat ja noorte väitlusprogrammi algataja sõnas, et küsimus ei olegi vast noorte soovis end kõnes osavalt väljendada, vaid selles, et internetis suhtlemine võtab niivõrd suure osa noorte ajast, et näost-näkku suhtlemiseks ei jää aega ja puudub ka otsene vajadus. Anet Kaasik lisas, et noored tajuvad omavahelist konkurentsi sotsiaalmeedias isegi enam kui vahetus keskkonnas, see võib olla põhjuseks, miks niivõrd suur osakaal (üle 50%) arvavad, et järgneva 10 aastaga on internet veelgi enam vahetu suhtluse funktsioone üle võtnud.

  Neist noortest, kelle hinnangul on tulevikus vahetu suhtlemise vajalikkus vähenenud, eelistaksid tuleviku töökohta valides üle 30% töötada kodukontoris, samas tervelt 66% valiksid siiski töö, kus on võimalus kolleegidega vahetult suhelda.

  Veidi üle 25% vastanutest usub, et tulevikus on vahetu suhtlemise oskus muutunud olulisemaks, neist üle 70% leiab, et töökoha saamisel kaaluvad õiged hoiakud, väärtushinnangud ja isikuomadused üle hariduse.

  Taustaks: Eversheds (www.eversheds.ee) kuulub maailma suurimate rahvusvaheliste advokaadibüroode hulka, ühendades üle 4000 professionaali enam kui 50 büroos. Eestis teenindab Eversheds Ots & Co kliente pea kõigis ärivaldkondades.

  Uuringu viis läbi Eversheds Ots&Co detsembris 2015. Uuring oli anonüümne, vastused koguti Tallinna kesklinna koolide 226-lt kaheksanda klassi õpilaselt kirjalikult. Uuring viidi läbi Evershedsi heategevusliku väitlusprogrammi „Debate Class“ raames.

  Debate Class on Eversheds’i heategevuslik väitlusprogramm, mille eesmärk on panna noori omavahel diskuteerima, kas ja kuivõrd oluline on nende jaoks hea näost-näkku suhtlemise oskus ning kuidas see võiks tulevikus mõjutada nende pere- ja sõprussuhteid, karjääri, intellektuaalset arengut ja eestlust tervikuna. Käesoleval õppeaastal osales programmis 450 last. Programmi lõppvõistlus toimub 23. jaanuaril Tallinna Ringkonnakohtu majas, väideldakse teemal „Sotsiaalmeedia suudab asendada suulist kommunikatsiooni. Jah või ei?“ Kõik huvilised on oodatud kuulama!

  Lisainfo: Kaire Lehtsaar, kommunikatsioonijuht, e-mail: kaire.lehtsaar@eversheds.ee, tel. 622 9990, mob 525 7772

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.