Global menu

Our global pages

Close

Lõppes Konkurentsiameti järelevalvemenetlus G4S Eesti AS-i tegevuse osas ilma õiguserikkumisi tuvastamata

 • Estonia

  30-12-2014

  Menetlus algas OÜ Eurex CS kaebuse alusel, milles G4S-ile heideti ette klientidele müüdavate teenuste paketistamist, ebavõrdsete äritingimuste kehtestamist klientidele, konkurentsi kahjustavat koostööd krediidiasutustega ja juurdepääsu mittevõimaldamist G4S-i varahoidlale kui olulisele vahendile. G4S Eesti AS on menetluse kestel olnud läbivalt seisukohal, et Eurex CS OÜ poolt esitatud turgu valitseva seisundi kuritarvitamise süüdistus oli alusetu, G4S varahoidla ei ole oluline vahend konkurentsiseaduse tähenduses ja G4S Eesti AS-i koostöö krediidiasutustega on toimunud konkurentsiseaduses lubatu piirides.

  Järelevalvemenetluse ajal muutis G4S Eesti AS oma hinnapoliitika senisest läbipaistvamaks ja võttis kasutusele varasemast selgemad hinnastamispõhimõtted. Kuna G4S Eesti AS oli valmis võtma endale siduva kohustuse vastavate hinnastamispõhimõtete rakendamiseks järgnevatel aastatel ja kõrvaldas sellega Konkurentsiameti kahtlused G4S Eesti AS-i tegevuse konkurentsi kahjustada võivate mõjude osas, kiitis Konkurentsiamet G4S Eesti AS-i poolt välja pakutud kohustused heaks ega pidanud klientide väidetava diskrimineerimise osas menetluse jätkamist otstarbekaks. Ülejäänud osas, sh olulisele vahendile juurdepääsu küsimused ja väidetav konkurentsi kahjustav koostöö krediidiasutustega, lõpetas Konkurentsiamet menetluse seoses õiguserikkumise tunnuste puudumisega.

  G4S Eesti AS-i esindas järelevalvemenetluses Eversheds Ots & Co konkurentsiõiguse ekspert, vandeadvokaat Risto Rüütel, kes on viimase tosina aasta jooksul edukalt esindanud ja kaitsnud paljusid kliente Konkurentsiameti järelevalvemenetlustes, väärteomenetlustes (turgu valitseva seisundi kuritarvitamise süüdistused) ja kriminaalmenetlustes (süüdistused konkurentsi kahjustavas koostöös) kümnetes juhtumites.

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.