Global menu

Our global pages

Close

Apulaistietosuojavaltuutettu antoi ratkaisun koskien evästeisiin annettavaa suostumusta

 • Finland

  26-05-2020

  Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut merkittävän päätöksen ei-välttämättömien evästeiden suostumuksista. Ratkaisussaan apulaistietosuojavaltuutettu on määrännyt yrityksen muuttamaan tapaa, jolla se pyytää käyttäjän suostumusta evästeiden käyttöön. Ratkaisu on ristiriidassa Traficomin tulkinnan kanssa.

  Traficomin ohjeistuksen mukaan suostumus ei-välttämättömiin evästeisiin on voitu antaa selainasetuksilla. Viimeksi tämä vahvistettiin Traficomin 24.4.2020 antamassa päätöksessä Dnro Traficom/682/09.09/2019, jossa arvioitiin suostumuksen antamista ei-välttämättömien evästeiden käyttämiseksi innowise.fi-sivustolla.

  Apulaistietosuojavaltuutettu on kuitenkin 15.5.2020 julkaissut päätöksen, jonka mukaan suostumuksen antaminen Traficomin hyväksymällä tavalla selainasetuksilla ei ollut tietosuoja-asetuksen mukaista. Rekisterinpitäjä määrättiin muuttamaan toimintatavat ei-välttämättömiä evästeitä koskevan suostumuksen pyytämiseen tietosuoja-asetuksen mukaiseksi ja toimittamaan selvityksen tehdyistä toimenpiteistä tietosuojavaltuutetun toimistoon 1.9.2020 mennessä.

  Rekisterinpitäjä ilmoitti evästeiden käytöstä verkkosivuilleen ilmestyvän evästebannerin kautta. Evästebannerissa todettiin, että jatkamalla sivuston käyttöä käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön. Valitsemalla OK-painikkeen sijasta Lisätietoja-painikkeen, käyttäjä pääsi lukemaan rekisterinpitäjän tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteessa kerrottiin, että käyttäjä voi muuttaa selainasetuksia, jos hän ei halua vastaanottaa evästeitä. Tietosuojaselosteessa kerrottiin myös, että käyttäjä voi kieltää kolmansien kohdentaman mainonnan kunkin verkkosivuilla erikseen.

  Apulaistietosuojavaltuutetun mukaan bannerin kautta annettavan suostumuksen ei voitu katsoa täyttävän vapaaehtoisen suostumuksen edellytyksiä mm. seuraavista syistä:

  • Pätevän suostumuksen antaminen edellyttää aktiivista ja nimenomaista suostumusta. Kertominen käyttäjälle mahdollisuudesta kieltää evästeiden tallentaminen ja käyttö selainasetuksista, ei täytä tätä edellytystä.

  • Pätevää suostumusta ei voida antaa vaikenemalla, valmiiksi rastitetuilla ruuduilla tai jättämällä jokin toimi toteuttamatta.

  • Pätevää suostumusta ei voida antaa siten, että käyttäjä jättää tekemättä muutoksia selainasetuksiinsa.

  • Käyttäjällä on oltava tilaisuus valita, hyväksyykö vai hylkääkö hän suostumusta koskevat ehdot.

  • Suostumus voidaan antaa monella eri tapaa, mutta sen tulee selkeästi osoittaa, että käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa käsittelyä koskevan ehdotuksen.

  • Kieltäytymisen ja suostumuksen peruuttamisen on oltava yhtä helppoa kuin suostumuksen antamisen.

  Koko päätös on saatavilla: Apulaistietosuojavaltuutetun päätös

  Päätös ei vielä ole vielä lainvoimainen, mutta huomioiden muissa EU-maissa edellytetyt käytännöt suostumuksen pyytämiseen, suosittelemme lähitulevaisuudessa kartoittamaan vähintäänkin alustavasti vaihtoehtoisia ratkaisuja evästesuostumusten keräämiseen, mikäli edelleen hyödynnätte selainasetuksia evästesuostumusten keräämisessä. Suosittelemme myös seuraamaan, saadaanko evästesuostumusten pyytämisestä tietosuojavaltuutetun toimistosta vielä tarkempaa ohjeistusta.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back