Global menu

Our global pages

Close

Edustimme vuosina 2017 - 2018 menestyksekkäästi Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy JAMK:ia hankinta-asiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa

 • Finland

  10-09-2018

  Olemme toimineet Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n (JAMK) asiamiehenä markkinaoikeudessa ja JAMK:in valittaessa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) julkisessa hankinnassa. Valitus koski opintohallinnon ja opetuksen suunnittelun selainkäyttöisen kokonaisratkaisun hankintaa sekä Peppi-konsortioon liittymistä. Kyseessä on merkittävä päätös liittyen unionin tuomioistuimen Fastweb-päätöksen (C-19/13) kansalliseen soveltamiseen arvioitaessa ilmenevätkö suorahankintailmoituksesta selkeästi ne syyt, joiden perusteella hankintayksikkö on katsonut voivansa tehdä suorahankinnan. Tällä arvioinnilla on vaikutuksia muun muassa valitusajan pituuteen.

  Markkinaoikeus katsoi päätöksessään 2017, että JAMK oli menetellyt asiassa hankintalain vastaisesti. KHO kumosi markkinaoikeuden päätöksen ja katsoi päätöksessään 7.9.2018, että asiassa ei ole käynyt ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi arvioitava, ettei JAMK:in vapaaehtoista ex ante -avoimuutta koskeva ilmoitus olisi sisältänyt direktiivissä 89/665/ETY mainitulta ilmoitukselta edellytettyjä tietoja. Kyse on KHO:n vuosikirjapäätöksestä.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back