Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Asianajotoimisto Oy on kutsunut uusia osakkaita

 • Finland

  20-05-2016

  Asianajajat Niina Mickelsson ja Ismo Kallioniemi on kutsuttu Eversheds Asianajotoimisto Oy:n osakkaiksi. Sekä Mickelsson että Kallioniemi ovat toimineet aiemmin Specialist Counseleina toimipaikkanaan Helsingin toimisto.

  Niina Mickelsson avustaa asiakkaitamme riidanratkaisussa ja sopimusoikeudellisissa asioissa. Niinalla on laaja kokemus riita-asioiden oikeudenkäynneistä ja hän on toiminut avustajana mm. vahingonkorvausjutuissa ja rahoitusjärjestelyihin liittyvissä riidoissa. Hän avustaa asiakkaitamme myös rikosasioissa.

  Lisäksi hänellä on monipuolinen liikejuridiikan kokemus myös kaupallisista sopimuksista ja yhtiöoikeudellisista asioista sekä insolvenssioikeudesta. Mickelsson on toiminut menestyksekkäästi mm. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän hoitamisessa ja asfalttikartellin aiheuttamia vahinkoja koskevassa laajassa oikeudenkäynnissä.

  Osakkuuden myötä Mickelsson ottaa vastaan riidanratkaisuun keskittyneen osaamisryhmän vetovastuun. Niina Mickelsson on toiminut asianajajana vuodesta 2008 ja siirtyi Eversheds Asianajotoimiston palvelukseen vuonna 2014 toimittuaan aiemmin Asianajotoimisto Krogerus Oy:ssä.

  Ismo Kallioniemi on erikoistunut vaativiin siviili- ja rikosasioiden oikeudenkäynteihin. Hänen laajan kokemuksensa piiriin kuuluu mm. avustaminen asioissa, jotka ovat koskeneet yrityssalaisuuksia, kansainvälistä öljykauppaa, tietokantojen suojaa, patenttiasioita, tietokoneohjelmien suojaa, kansainvälistä sotilasasekauppa, rahanpesua, lahjontaa, arvopaperimarkkinarikoksia ja investointipetoksia.


  Asianajotyön ohella Kallioniemi on laatinut lukuisia tieteellisiä artikkeleita erikoistumisalueellaan. Lisäksi hän on toiminut Suomen Asianajajaliiton edustajana sotilas- ja ulkomaantiedustelua koskevassa lainsäädäntöhankkeessa. Kallioniemi on toiminut asianajajana vuodesta 2001 ja työskennellyt Evershedsin palveluksessa vuodesta 2010. Kallioniemi on työskennellyt aiemmin mm. Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n palveluksessa.

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.