Global menu

Our global pages

Close

Avustimme Kamrockia osakekaupassa

 • Finland

  19-11-2020

  Toimimme Kamrock Oy:n ja sen osakkeenomistajien juridisena neuvonantajana, kun pääomasijoittaja Juuri Partners Oy sijoitti yhtiöön 35 prosentin omistusosuudella. Kaupan jälkeen perustajaosakkaat jatkavat edelleen Kamrockin merkittävinä omistajina.

  Kamrock Oy on perustettu vuonna 2016 ja se on keskittynyt erityisesti kaivos- ja rakennusteollisuuden sekä infrarakentamisen palvelemiseen. Yritys on kasvanut voimakkaasti koko olemassaolonsa ajan. Juuri Partnersin sijoitus yhtiöön auttaa Kamrockia kehittämään toimintaansa ja prosessejaan edelleen, ja yhtiö hakeekin seuraavaksi kasvua kotimaan lisäksi muista Pohjoismaista.

  Tiedote aiheesta

  Juuri Partners Oy
  Juuri Partners Oy:n 10 hengen tiimi hallinnoi yhteensä noin 200 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja Juuri Rahasto I Ky:tä ja Juuri Rahasto II Ky:tä, jotka rahoittavat vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen omistajuus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahastojen sijoittajapohja muodostuu sekä suomalaisesta että kansainvälisestä institutionaalisesta sijoittajakunnasta.

  Kamrock Oy
  Kamrock Oy on kiviaineksen murskaukseen ja jalostukseen erikoistunut yritys. Vuonna 2016 perustetun, eritoten kaivos- ja rakennusteollisuuden sekä infrarakentamisen palvelemiseen erikoistuneen yhtiön vuoden 2019 liikevaihto oli 16,9 MEur. Kamrockin juuret ovat Pohjois-Pohjanmaan kallioperässä, ja se työllistää yli 70 henkilöä sekä noin 20 aliurakoitsijoiden työntekijää. Yhtiön käytössä on seitsemän murskauslaitosta, joilla se urakoi ympäri Suomen.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back