Global menu

Our global pages

Close

Korkein oikeus myönsi rajoitetut valitusluvat asfalttikartellitapauksessa

 • Finland

  13-09-2017

  Suomessa toimi vuosina 1994–2002 mittava valtakunnallinen asfalttialan kartelli. Asiaa käsiteltiin laajasti markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, minkä jälkeen korkein hallinto-oikeus totesi 29.9.2009, että Lemminkäinen Oyj, VLT Trading Oy, NCC Roads Oy, Skanska Asfaltti Oy, SA-Capital Oy, Rudus Asfaltti Oy ja Super Asfaltti Oy (”vastaajayhtiöt”) olivat osallistuneet valtakunnalliseen kartelliin, joka on sopinut hinnoista ja jakanut asfalttipäällystemarkkinoita alueellisesti.

  Korkeimman hallinto-oikeuden vahvistettua asfalttikartellin olemassaolon ja keston ja määrättyä kartelliyhtiöille seuraamusmaksut asfaltointipalveluiden ostajat eli 40 suomalaista kuntaa ja Suomen valtio (”kantajat”) nostivat vahingonkorvauskanteita vastaajayhtiöitä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa. Helsingin käräjäoikeus velvoitti vastaajayhtiöt maksamaan vahingonkorvauksia kantajille. Osapuolet valittivat laajasti tuomioista Helsingin hovioikeuteen, joka antoi ratkaisunsa 19.10.2016. Maksettavien vahingonkorvausten määrää laskettiin hovioikeuden tuomiossa yhteensä noin 35 miljoonaan euroon.

  Eversheds Sutherland edustaa 10 kuntakantajaa, jotka hakivat muutosta korkeimmalta oikeudelta hovioikeuden tuomioihin. Eversheds Sutherlandin edustama Vantaan kunta oli ainoa kuntakantaja, jolle korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan 6.9.2017 annetulla päätöksellä. Valituslupa on rajattu koskemaan sitä, säilyykö kartellista johtuva vahingonkorvausvelvollisuus tietyistä yritysjärjestelyistä huolimatta ja siirtyykö se liiketoimintaa jatkavalle yritykselle (taloudellinen seuraanto).

  Vastaajayhtiöistä Lemminkäinen Oyj oli ainoa, joka sai valitusluvan Rovaniemen ja Mikkelin kanteiden osalta. Valituslupa on rajattu koskemaan sitä, miten vahingonkorvaussaatavan vanhentuminen vaikuttaa yhteisvastuuseen eli onko Lemminkäisen korvausvastuu vähentynyt sen vuoksi, että muiden kartelliin osallistuneiden tahojen vastuu oli vanhentunut.

  Toisin sanoen korkein oikeus käsittelee valituksia vain hyvin rajatuin osin. Prosessin seuraavassa vaiheessa osapuolet antavat vastauksensa vastapuolen valitusten johdosta. Tämä tapahtuu lokakuun 2017 alkupuolella.

  Asfalttikartelliin liittyvät vahingonkorvausoikeudenkäynnit ovat yksi monimutkaisimmista suomalaisissa tuomioistuimissa koskaan käsitellyistä kannekokonaisuuksista. Korkeimman oikeuden päätöksestä tulee merkittävä ennakkotapaus koskien vahingonkorvausta kilpailurikkomustapauksissa, mikäli rikkomus on tapahtunut ennen kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista annetun direktiivin (2014/104/EU) implementointia ja vastaavan lain voimaan tuloa. Tapaus herättää kiinnostusta ympäri Eurooppaa.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back