Global menu

Our global pages

Close

Niina Mickelssonin ja Marja Bomanin artikkeli oikeusvoimavaikutuksesta julkaistu

 • Finland

  01-11-2017

  Eversheds Sutherlandin asianajajien Niina Mickelssonin ja Marja Bomanin artikkeli ”Näkökulmia prosessilajien väliseen oikeusvoimavaikutukseen” on julkaistu Keskuskauppakamarin Liiketapalautakunnan juhlajulkaisussa lokakuussa 2017.

  Mickelssonin ja Bomanin artikkeli käsittelee oikeusvoimavaikutusta (res judicata) eli tuomion sitovaa vaikutusta eri prosessilajien välillä. Aiheesta löytyy melko runsaasti akateemista tutkimusta, joskin vuosien varrella näkökannat ovat jossain määrin muuttuneet. Artikkelissa nostetaan esimerkkinä esille erityisesti kilpailuoikeudelliset vahingonkorvausasiat, koska kilpailuoikeudellisissa vahingonkorvausasioissa tuomioistuimet ovat viime aikoina joutuneet ottamaan laajalti kantaa hallintotuomioistuinten lainvoimaisten päätösten oikeusvoimavaikutukseen myöhemmässä siviiliprosessissa. Artikkelissa sivutaan myös kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta annetun lain merkitystä oikeusvoimavaikutuksen kannalta.

  Keskuskauppakamarin julkaisun on toimittanut Paula Paloranta Alma Talentista, ja sitä voi tilata alla olevan linkin kautta.

  shop.almatalent

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back