Global menu

Our global pages

Close

Mitä Brexit merkitsisi Isossa-Britanniassa toimiville EU:n yrityksille?

 • Finland

  21-06-2016

  Britit äänestävät 23.6.2016 historiallisessa äänestyksessä siitä, pitäisikö Ison-Britannian lähteä EU:sta vai pysyä siinä. Jos suurin osa äänestää EU-eron puolesta, tämä voi vaikuttaa merkittävästi Britanniassa toimiviin EU:n yrityksiin.  

  Olemme tiivistäneet merkittävimmät näkökannat alle, ja tiivistetysti voidaan sanoa seuraavaa:

  • Jos Britannia äänestää EU:hun jäämisen puolesta brittihallituksen neuvottelemien ehtojen perusteella, Britannian rooli EU:ssa rajautuu ja eriytyy entisestään muista jäsenvaltioista.
  • Jos Britannia äänestää EU-eron puolesta, sen tulevan EU-suhteen muotoon liittyy epävarmuutta, samoin kuin siihen, kauanko kestää sopia tämän uuden suhteen ehdoista. Tämä taas johtaa yritykset epävarmuuden tilaan, joka voi kestää jopa vuosia.


  Jääminen EU:hun

  Helmikuussa Britannian pääministeri neuvotteli maalle uuden sopimuksen, joka määrittää Britannian EU-jäsenyyttä, jos Britannia äänestää EU:hun jäämisen puolesta:

  • Taloudellisen hallinnon alalla brittiläisiä yrityksiä ei syrjitä siitä syystä, että Britannia ei kuulu euroalueeseen, ja Britannia ei joudu auttamaan euroalueen maita rahallisesti;  
  • Kilpailukykyyn liittyen asetetaan tavoitteeksi vähentää sääntelyä ja tehdään lisää vapaakauppasopimuksia (esim. USA:n ja Japanin kanssa). Tämän pitäisi hyödyttää EU:n eri kolkissa toimivia yrityksiä;
  • Itsenäisyyteen liittyen Britannia ei enää tavoittele ”yhä tiiviimpää unionia”; ja
  • Maahanmuuttoon liittyen Britanniassa tulee voimaan ”hätäjarru”, joka vaikuttaa uusien EU:hun tulijoiden Britanniassa saamiin työssäkäyntiin sidottuihin etuuksiin enimmillään neljä vuotta.  


  Jos Britannia äänestää EU:ssa pysymisen puolesta, uusi sopimus tulee voimaan päivänä, jona Britannian hallitus ilmoittaa komissiolle aikeestaan jäädä EU:hun. Sopimuksen sisällön toteuttavan EU-lainsäädännön säätäminen aloitetaan vasta silloin. Jos Britannia äänestää EU-eron puolesta, sopimus menettää merkityksensä kokonaisuudessaan.  

  EU-ero

  Jos Britannia äänestää EU-eron puolesta, Brexit ei tapahtuisi yhdessä yössä vaan aloitettaisiin pitkällinen ja monimutkainen neuvottelukierros. Lähtöaikomuksesta tulisi ilmoittaa Lissabonin sopimuksen artiklan 50 mukaisesti. Britannialla olisi tämän jälkeen jopa kaksi vuotta aikaa neuvotella lähtöä koskevasta sopimuksesta muun EU:n kanssa, ja monien kommentaattorien mielestä tämä voisi kestää vielä pidempään.  Tänä aikana Britannia olisi EU:n täysimittainen jäsen ja EU:n lainsäädäntö koskisi sitä.  Britannia osallistuisi yhä myös kaikkeen EU:n päätöksentekoon, joka ei liity lähtöä koskevaan sopimukseen.  

  Britannian pääsy sisämarkkinoille riippuisi lähtöä koskevasta sopimuksesta. Norjalla on useimpien tuotteiden osalta pääsy sisämarkkinoille siitä huolimatta, ettei se ole EU:n jäsenmaa. Se kuitenkin osallistuu EU:n budjettiin merkittävästi, mutta sillä ei ole edustusta EU:ssa. Muilla mailla kuten Etelä-Korealla on neuvottelujen tuloksena rajallinen pääsy sisämarkkinoille ilman rahallista panostusta. Mikäli mihinkään muuhun järjestelyyn ei päästä, sekä Britannia että EU ovat Maailman kauppajärjestön eli WTO:n jäseniä, ja näiden tulee siksi tarjota toisilleen edullisimmat tariffinsa.  

  Mitä Britannian EU-ero merkitsisi EU:n yrityksille?

  Selvää on ainakin se, että Brexitin vaikutus ei ole sama kaikilla toimialoilla ja että se riippuu pitkälti siitä, missä määrin Britannialla säilyy pääsy sisämarkkinoille.

  • EU:sta Britanniaan kulkevia vientitavaroita ja jäljelle jääviin EU-maihin Britanniasta suuntautuvia tuontitavaroita saattaisivat koskea tariffit ja tulliesteet, mitkä aiheuttaisivat EU:n yrityksille korkeampia kuluja. Jos EU:n ja Britannian välillä ei päästä kauppasopimukseen, pätisivät Britannian WTO-tariffit (joista Britannia päättää) ja EU:n tullitariffit.  
  • Mahdollisesti rajoittaa yhteyttä brittiasiakkaisiin.  Ilman tavaroiden vapaata liikkuvuutta EU:n yritysten olisi vaikeampi toimittaa hyödykkeitä brittiläisille asiakkaille (ja päinvastoin).  
  • Mahdollisesti rajoittaa brittityöntekijöiden saatavuutta.  Ilman ihmisten vapaata liikkuvuutta brittiläisten työntekijöiden saatavuus saattaa olla EU:n yrityksillä vain rajallinen.  Maassa jo olevien ei-brittiläisten työntekijöiden kohtalosta päätetään todennäköisesti Britannian ja EU:n välisessä sopimuksessa.
  • EU:sta Britanniaan tulevan viennin olisi noudatettava Britannian tuotesäädöksiä.  Nämä todennäköisesti pysyisivät pääpiirteittään samana kuin EU:n tuotesäädökset, mutta voisivat ajan myötä poiketa niistä. Tämä merkitsisi suurempia kuluja EU:n yrityksille.  


  Miten Eversheds voi palvella sinua?

  Me Evershedsillä voimme auttaa teitä varautumaan Brexitin jälkeisiin kysymyksiin.

  Eversheds ei ota poliittista kantaa asiaan. Koska Evershedsillä on lainopillisia asiantuntijoita ympäri Eurooppaa kaikilta oikeuden aloilta, pystymme hyvin palvelemaan yrityksiä kaikilla sektoreilla. Evershedsin asiantuntijat ovat puhuneet laajasti Brexitin laillisista seurauksista sekä brittiläisille että ei-brittiläisille yrityksille.  Eversheds on järjestänyt useita asiaan liittyviä tapahtumia ja laatinut asiakkaille kattavan oppaan nimeltä Making Sense of Brexit, joka auttaa hahmottamaan, mistä Brexitissä on kysymys.

  Lisätietoja asiasta saat Lontoosta osakas Ros Kellawaylta tai Helsingistä toimitusjohtaja Harri Tolppaselta.

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.