Global menu

Our global pages

Close

Työlainsäädännön määräaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2020

 • Finland

  21-12-2020

  Työlainsäädännön työvoiman vähentämistä koskevat määräaikaiset muutokset ovat olleet voimassa 1.4.2020 alkaen ja ne päättyvät 31.12.2020. Väliaikaisten muutosten tavoitteena oli muun muassa luoda edellytykset työnantajien toiminnan nopealle sopeuttamiselle koronavirusepidemiasta aiheutuvan kysynnän heikentymisen vuoksi. Tilapäiset lainsäädäntömuutokset eivät kuitenkaan koskeneet julkista sektoria.

  Jos työvoiman vähentämistä koskevat toimenpiteet ovat ajankohtaisia yrityksessä vuoden vaihteessa, työnantajan tulee ottaa toimissaan huomioon sovellettavien säännöksien siirtymäajat. Väliaikaisten muutosten päättymisen jälkeen tulee sovellettavaksi alkuperäiset lainsäännökset. Lisäksi tulee muistaa tarkistaa yrityksessä mahdollisesti sovellettavan työehtosopimuksen määräykset, koska niissä voi olla laista poikkeavia määräyksiä.

  Lomautuksia koskevat väliaikaiset lievennykset poistuvat

  Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain tilapäisesti muutetun 51 §:n mukaan lomautusta koskeva vähimmäisneuvotteluaika on viisi päivää 31.12.2020 asti. Tämän jälkeen noudatetaan 14 päivän tai kuuden viikon vähimmäisneuvotteluaikaa myös lomautusten kohdalla. Jos yrityksessä pidetään loppuvuonna lomautusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut, viiden päivän neuvotteluaikaa voidaan noudattaa, mikäli ensimmäinen yhteistoimintaneuvottelu pidetään viimeistään 31.12.2020, vaikka neuvottelut jatkuisivat vuoden 2021 puolella. Huomioitavaa on kuitenkin, että neuvotteluesitys tulee antaa viisi päivää ennen yhteistoimintaneuvottelujen alkamista.

  Työsopimuslain 5 luvun väliaikaisesti muutetun 4 §:n mukaan työnantaja voi ilmoittaa lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista vuoden 2020 loppuun asti. Tämän jälkeen työsopimuslain mukainen lomautusilmoitusaika palaa takaisin 14 päivään. Jos lomautusilmoitus annetaan viimeistään 31.12.2020 niin, että työntekijä on saanut ilmoituksen tiedoksi, työnantaja voi noudattaa viiden päivän lomautusilmoitusaikaa 14 päivän sijasta.

  Työsopimuslain 5 luvun 2 §:n tilapäisen muutoksen perusteella työnantaja voi lomauttaa määräaikaisen työntekijän samoin perustein kuin toistaiseksi voimassa olevan työntekijän 31.12.2020 asti. Jos määräaikaisen työntekijän lomautus on alkanut viimeistään 31.12.2020, lomautusta voidaan jatkaa alkuperäisen suunnitelman mukaan siihen asti, kun käsillä ei ole enää lomautusperustetta, vaikka lomautus jatkuisi vuoden 2021 puolella. 1.1.2021 alkaen työnantaja voi lomauttaa määräaikaisen työntekijän vain, jos työntekijä toimii vakituisen työntekijän sijaisena, ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

  Koeaikapurku taloudellisella ja tuotannollisella perusteella päättyy

  Työsopimuslain 1 luvun 4 §:n tilapäisen muutoksen mukaan työntekijän työsopimus voidaan purkaa koeaikana myös taloudellisella ja tuotannollisella perusteella 31.12.2020 asti. Koeaikapurku on tehtävä viimeistään 31.12.2020, sillä väliaikaisen lainsäännöksen päätyttyä koeaikapurkua ei ole enää mahdollista tehdä taloudellisella ja tuotannollisella perusteella.

  Takaisinottovelvollisuus palaa takaisin neljään tai kuuteen kuukauteen

  Työsopimuslain väliaikaisesti muutetun 6 luvun 6 §:n mukaan työnantajalla on yhdeksän kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä velvollisuus ottaa takaisin samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin työ- ja elinkeinotoimistosta työtä hakeva työntekijä, jos työntekijä on irtisanottu tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Yhdeksän kuukauden takaisinottovelvoitetta sovelletaan, jos työntekijä on irtisanottu määräaikaisen säännösmuutoksen aikana (1.4.-31.12.2020). Tämä edellyttää sitä, että työsopimus irtisanotaan ja työsuhteen päättymisilmoitus toimitetaan työntekijälle tiedoksi viimeistään 31.12.2020. Työntekijän työsuhteen ei ole kuitenkaan tarvinnut päättyä 31.12.2020 mennessä eli työntekijän irtisanomisaika voi päättyä vuoden 2021 puolella. 1.1.2021 alkaen irtisanomisissa tulee sovellettavaksi neljän tai kuuden kuukauden takaisinottovelvollisuus.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back