Global menu

Our global pages

Close

Változások az alapítványokra vonatkozó illetékfizetési szabályokban

 • Hungary

  03-02-2020

  Változások az alapítványokra vonatkozó illetékfizetési szabályokban


  2020. január 27.

  2020. január 1-jei hatállyal jelentősen megváltoztak az alapítványok által igénybe vehető teljes személyes illetékmentesség feltételei.


  A tartós közérdekű célra létrehozott alapítványokat 2019. december 31-ig az illetéktörvény   vonatkozó rendelkezése alapján teljes személyes illetékmentesség illette meg. Ez azt jelentette, hogy minden illetékfajta megfizetése alól (öröklési, ajándékozási, visszterhes vagyonátruházási, közigazgatási, bírósági illetékek) mentesültek.
  Az alapítványok teljes személyes illetékmentességére vonatkozó szabály nem változott, azonban 2020. január 1-től módosították az alapítvány fogalmát az illetéktörvényben. Az alapítvány definíciójának megváltozása következtében az alapítványok jelentős része az illetéktörvény szempontjából már nem minősül alapítványnak és így személyes illetékmentességet sem élvez.
  A változások nem érintik a közhasznú alapítványokat, továbbá azokat a jogügyleteket, amelyekre az illetéktörvény külön tárgyi illetékmentességet biztosít: pl. tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott örökség, ajándék, közérdekű kötelezettségvállalás alapján történő vagyonszerzés, jótékony célú közadakozásból származó vagyon megszerzése.

  Az alapítvány új fogalma


  Az illetéktörvény 102. § (1) bekezdésének új szövege szerint 2020. január 1-étől az alábbi szervezetek tekintendők csak alapítványnak:
  -    az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló törvény (a továbbiakban: Civil törvény) szerinti közhasznú jogállású alapítvány,
  -    más EGT államban nyilvántartásba vett alapítvány, ha igazolja, hogy teljesíti a Civil törvény szerinti közhasznú szervezetté történő minősítés feltételeit, a magyarországi nyilvántartásba kivételével,
  -    az alapítás évében és az azt követő két évben, az az újonnan létrejött alapítvány, amely vállalja, hogy az alapítás évét követő második év végéig a fenti feltételeknek eleget tesz.

  Átmeneti rendelkezések


  Az illetéktörvény alapján 2019. december 31-ig alapítványnak minősült, mostantól azonban már annak nem tekintendő szervezetek 2022. december 31-ig feltételesen jogosultak a személyes illetékmentesség igénybevételére, ha vállalják, hogy 2023. január 15-ig igazolják, hogy a Civil törvény szerinti jogállást megszerezték.

  Jogkövetkezmények a személyes illetékmentesség feltételeinek nem teljesítése esetén


  Ha az újonnan létrejött alapítvány az illetéktörvény 102. §. (1) bekezdésében meghatározott vállalását nem teljesítette és nem igazolja, hogy közhasznú minősítést szerzett, illetve EGT államban nyilvántartásba vett alapítványként a közhasznú szervezetté történő minősítés feltételeit, kivéve a magyarországi nyilvántartásba vételt, teljesítette, az igénybe vett mentességre tekintettel meg nem fizetett illetéket, az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal együtt megnövelt összegben köteles az állami adóhatóság felhívására megfizetni. Az alapítvány megszűnése esetén e fizetési kötelezettség az alapítót vagy annak jogutódját terheli.
  Ugyanezen jogkövetkezmények vonatkoznak a 2020. január 1. előtt már bejegyzett alapítványokra, amennyiben a feltételes személyes mentességre tekintettel az illetéket nem fizették meg, és a közhasznúsággal kapcsolatos vállalásukat nem teljesítették.

  A hírlevél innen tölthető le

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.