Global menu

Our global pages

Close

Ne felejtsen el regisztrálni a Cégkapun!

  • Hungary
  • General

30-08-2017

A Cégkapu regisztráció célja


A 2015. évi CCXXII. törvény értelmében 2018. január 1-től az e törvényben definiált gazdálkodó szervezetek (a gazdasági társaságok mellett ideértve az alapítványokat és egyéb civil szervezeteket is) számára kötelezővé válik az állami szervekkel történő elektronikus kapcsolattartás, melyhez az állam Cégkapu-szolgáltatást biztosít. A Cégkapun keresztül minden hivatalos küldemény az adott gazdálkodó szervezethez rendelt biztonságos tárhelyre érkezik és csakis onnan küldhető. A Cégkapu biztosításának és a szolgáltatás működésének részletszabályait a 451/2016. (XII.19) Korm. rendelet tartalmazza.

Határidők
A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata. Ennek érdekében a 2017 január 1-jén már létező gazdálkodó szervezeteknek hivatalos elérhetőségüket 2017. augusztus 30-ig be kell jelenteniük a Rendelkezési Nyilvántartásba, aminek előfeltétele a Cégkapun történő regisztráció. A Cégkapu regisztrációval egyidejűleg, a megfelelő rubrika bejelölésével lehetőség nyílik a Rendelkezési Nyilvántartásba történő bejelentésre is. Ezen határidő elmulasztása esetén a regisztráció 2017. december 31-ig még jogkövetkezmény nélkül teljesíthető.

Cégkapu regisztrációra jogosultak


A gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezheti (pl. az ügyvezető). Lehetőség van meghatalmazással átruházni a cégkapu hozzáférési jogosultságot más személyre is. Amennyiben a gazdálkodó szervezet szerepel a cégnyilvántartásban, valamint van önálló aláírási joggal és Ügyfélkapuval rendelkező vezető tisztségviselője, úgy a regisztráció online, teljesen automatikusan 5-10 perc alatt megoldható. Amennyiben a képviselet módja többes, abban az esetben a regisztráció is két képviseleti jogosult egybehangzó akaratnyilatkozatával hozható létre. Az első jogosult a regisztráció létrehozója, a második a jóváhagyója.
A Cégkapu megbízott további „Cégkapu ügyintézőket” jelölhet ki egy behatárolt jogosultsággal (pl. dokumentum küldés/fogadás egy adott címről vagy adott címre). Akár több személynek is lehet cégkapu ügyintéző jogköre.
A gazdálkodó szervezet a cégkapu megbízott jogosultságának megszűnéséről 5 munkanapon belül, az új megbízott bejelentésével egyidejűleg köteles értesíteni a szolgáltatót.

A regisztráció menete:


Az online regisztrációra a https://cegkapu.gov.hu oldalon van lehetőség.
Első lépésként ajánlott egy teljesen elkülönült e-mail címet létrehozni erre a célra, például cegkapu@cegnev.hu. Fontos, hogy az e-mail cím biztonságos és jelszóval védett legyen.
A regisztráció során a regisztrációt teljesítő személynek, miután azonosította magát, meg kell adnia az alábbi adatokat: gazdálkodó szervezet adószáma, saját személyazonosító adatai, a gazdálkodó szervezet e-mail címe, valamint a Cégkapu-megbízott neve és adatai.
Eredményes regisztráció esetén az alkalmazás eltárolja a regisztrációs adatokat, és elektronikusan hitelesített visszaigazolást ad, melyet javasolt megőrizni.
Ügyfélkapus hozzáférés hiányában lehetőség van személyes regisztrációra is. A regisztrációt az úgynevezett E-űrlappal kell kezdeményezni, melyhez csatolni kell a meghatalmazó cég elektronikusan hitelesített cégkivonatát, valamint az elektronikusan hitelesített aláírási címpéldányát is.

Egyéb fontos információk


A gazdálkodó szervezetnek a Cégkapu-regisztráció megtörténte után egyéb kötelezettsége nincsen, ugyanis a Cégkapu szolgáltatás egyelőre még nem aktív.
Eltérő módon kell regisztrálniuk a Cégjegyzékben szereplő cégeknek és abban nem szereplő szervezeteknek.
Az alábbi linkre kattintva a regisztrációval kapcsolatban részletes, gyakorlati útmutató érhető el: http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/Cegkapu_regisztracio_alkalmazas_felhasznaloi_leiras.pdf
Felhívjuk figyelmüket, hogy még előfordulhatnak technikai és egyéb nehézségek a regisztráció során, amely problémák remélhetőleg mihamarabb megoldódnak.

A hírlevél innen tölthető le

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Print Friendly and PDF
Register to receive regular updates via email.