Global menu

Our global pages

Close

Változások az európai uniós védjegyszabályozásban

 • Hungary

  23-05-2016

  A közösségi védjegyszabályozás reformja

  2016. március 23. napján lépett hatályba a védjegyekre vonatkozó új közösségi szabályozást tartalmazó 2015/2436/EU irányelv (Irányelv) és a hozzá kapcsolódó 2015/2424/EU rendelet (Rendelet), amelyek jelentős változásokat vezetnek be a védjegyek Európai Unióra kiterjedő szabályozásában.
  A változtatásokat az indokolta, hogy a tagállamok nemzeti védjegyrendszereinek harmonizációja már több mint 20 éve, a közösségi védjegyrendszer bevezetése is már több mint 15 éve történt, és ez idő alatt az Európai Unió egészét érintő jelentős változások következtek be a gazdasági környezetben. Emiatt szükségessé vált a közösségi védjegyrendszer felülvizsgálata, szabályozásának frissítése és az egyéb európai uniós jogszabályokkal való összhangba hozatala. A reform célja a védjegylajstromozás hatékonyabbá tétele valamint a költségek és az adminisztráció csökkentése.
  A reform alapját a Rendelet képezi, amely sok tekintetben módosítja a közösségi védjegyekről szóló korábbi szabályokat, az Irányelv pedig a nemzeti védjegyrendszerek harmonizációról rendelkezik. A következőkben néhány fontos változást emelünk ki az új szabályokból.

  Közösségi védjegy helyett európai uniós védjegy

  A közösségi védjegyekre vonatkozó módosítások közül elsőként érdemes kiemelni, hogy a közösségi védjegy elnevezés európai "uniós védjegyre változott. Ugyancsak megváltozott a közösségi védjegyekkel foglalkozó hivatal, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) neve, az új név: Európai Unió Szellemi Tulajdonjogi Hivatalára (EUIPO).
  A bejelentési eljárást gyorsítja, hogy a Rendelet alapján a bejelentéseket kizárólag közvetlenül az EUIPO-hoz lehet benyújtani.

  Új szabályok az áruosztályok meghatározásánál – 6 hónapos nyilatkozattételi lehetőség

  Fontos módosítás, hogy a bejelentőnek mostantól pontosan és egyértelműen meg kell határoznia azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyek vonatkozásában védjegyoltalmat kíván szerezni.  Így a bejelentés során a besoroláshoz a Nizzai Osztályozásban szereplő fejezetcímek általános megfogalmazásai csak akkor alkalmazhatóak az áruk és szolgáltatások azonosítására, ha azok kellőképpen pontosak. Ennélfogva az általános fejezetcímek csak azokra az árukra és szolgáltatásokra vonatkoztathatók, amelyeket a fejezetcím szó szerint lefed.
  Ezzel kapcsolatban a Rendelet egy átmeneti rendelkezést is tartalmaz: 2012. június 22. előtt benyújtott azon közösségi védjegyek jogosultjai, amelyeknél a védjegyeket valamely Nizzai osztály teljes fejezete tekintetében lajstromozták, 2016. szeptember 24-ig nyilatkozhatnak arról, hogy a szándékuk, a bejelentéskor az volt, hogy védjegyoltalmat igényeljenek az adott fejezetcím szó szerinti jelentése által jelölt áruk és szolgáltatások körén túli, a nyilatkozatban pontosan meghatározandó árukra és szolgáltatásokra is.

  Változó díjak

  A gyakorlat számára az egyik legjelentősebb módosítás a védjegybejelentés díjait érinti: a közösségi védjegy korábbi, három áruosztályt magában foglaló egységes bejelentési díja elektronikus benyújtás esetén 900 EUR, papír alapú benyújtás esetében 1050 EUR volt. Az új szabályozás változtatott az eddigi rendszeren és áruosztályonként határozza a bejelentés díjait, amely egy áruosztály esetén 850 EUR, két áruosztálynál 900 EUR és három áruosztálynál 1050 EUR, míg papír alapú előterjesztés esetén a kiindulási összeg 1000 EUR. Az új díjakat vizsgálva megállapítható, hogy csak egy áruosztályba történő bejelentés esetén azok kis mértékben csökkentek, kettőnél több áruosztály bejelentése esetén azonban már növekedtek.

  Az új védjegyszabályok magyarországi átültetésének határideje

  A védjegyszabályozás reformja a közösségi védjegyek tekintetében, a Rendelet 2016. március 23-i hatályba lépésével megtörtént. Az Irányelv által megszabott határidő az új rendelkezéseknek nemzeti szabályozásba történő átültetésére és a megfelelő nemzeti jogszabályok meghozatalára: 2019. január 14., illetve egyes rendelkezések esetében 2023. január 14. A harmonizáció megtörténtéig a magyarországi védjegybejelentési eljárásokat a jelenleg hatályos magyar szabályozás szerint kell lefolytatni. 

  A hírlevél innen tölthető le

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print FriendlyTwitterLinkedInEmailShare
  Register to receive regular updates via email.