Global menu

Our global pages

Close

Felkészülés a Brexitre– ne hagyja az utolsó pillanatra

  • Hungary
  • General

02-04-2019

 

Felkészülés a Brexitre – ne hagyja az utolsó pillanatra

2019 április 1.

Bizonyára értesült róla, hogy a három évvel ezelőtti népszavazás eredményeként az Egyesült Királyság (UK) kilép az Európai Unióból (Brexit) és ezzel az EU tagállamok vonatkozásában számos változás lép életbe. Fontos, hogy Ön cégét is felkészülten érje ez az esemény, ezért az alábbiakban felhívjuk a figyelmet néhány, a kereskedelmi forgalmat érintő fontosabb tudnivalóra.
__________________________________________________________________________

Lehetséges forgatókönyvek

A brit kilépésről szóló döntés bejelentés alapján a kilépés eredeti időpontja 2019. március 29. volt. A legutóbbi fejlemények alapján úgy tűnik, hogy a kilépés időpontja nagy eséllyel halasztódni fog, hogy pontosan mire, az a közeljövő fejleményeitől függ. Lehetséges új kilépési időpontként 2019. április 12. és május 22 merült fel.
A brit parlament döntésétől függően két forgatókönyv lehetséges: az UK megegyezéssel lép ki az EU-ból (puha brexit), megegyezés nélkül lép ki (kemény brexit).
Puha brexit esetén egy átmeneti időszak kezdődik, amely 2020. december 31-ig tart. Eddig az időpontig az Egyesült Királyság és az EU tagállamok viszonyában az uniós szabályok lesznek érvényben a vámok, az ÁFA és a jövedéki adó kérdésében.
Kemény brexit esetén a kilépéstől kezdődően az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogszabályai nem lesznek alkalmazhatóak az Egyesült Királyság területén és az EU vonatkozásában harmadik ország státuszba kerül az ország. A továbbiakban a hard brexit bekövetkeztekor életbelépő változásokat foglaljuk össze röviden.
2

Változó vámszabályok

Az EU a következőket javasolja a vámeljárásra való felkészülés jegyében. A
vállalkozásoknak meg kell vizsgálniuk, hogy rendelkeznek-e a szükséges technikai és emberi
kapacitással a vámeljárások és -szabályok, pl. a „preferenciális származási szabályok”
kezeléséhez. Mérlegelniük kell különböző vámengedélyek és regisztrációk beszerzését annak
érdekében, hogy megkönnyítsék kereskedelmi tevékenységüket, amennyiben az Egyesült
Királyság ellátási láncuk részét képezi. Fel kell venniük a kapcsolatot a nemzeti
vámhatóságaikkal annak megállapítása céljából, hogy milyen további lépéseket lehet tenni a
felkészülés érdekében.
Az áruk Egyesült Királyságba történő szállításakor kiviteli árunyilatkozatot kell majd
tenni. A jövedéki termékek Egyesült Királyságba való szállításakor elektronikus
adminisztratív okmányra is szükség lehet. Változnak az áruk származásának szabályai - az
UK harmadik országgá válik, amelyre nem alkalmazandók többé az EU harmadik országokra
vonatkozó preferenciális kereskedelmi rendelkezései.

Kiviteli-behozatali engedélyek

Az engedélyhez kötött áruk harmadik országokból vagy harmadik országba történő
szállításához behozatali-kiviteli engedélyek szükségesek. A kilépéstől kezdődően az
Egyesült Királyság is harmadik államnak minősül. Az uniós jog előírja ezen engedélyek
beszerzését az illetékes nemzeti hatóságtól, a kilépéstől pedig az Egyesült Királyságban
kiadott uniós engedélyek nem lesznek érvényesek az EU területén. Fontos, hogy
nyilvántartásba vetessék vállalkozásaikat a nemzeti vámhatóságánál nem uniós országokkal
kereskedő vállalkozásként. Az érintett áruk listája itt érhető el:
https://nav.gov.hu/data/cms490387/import_export_engedelyek.pdf

Fontosabb adózási változások

Változnak a hozzáadottérték-adó szabályai (Magyarországon: ÁFA). A hozzáadottértékadóról
szóló 2006/112/EK irányelv és a hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályainak
megállapításáról szóló, 2008/9/EK irányelv nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra. A
kilépés időpontjától kezdődően az importra és az exportra vonatkozó szabályok
alkalmazandók az EU és az UK közötti termékértékesítésekre és árumozgásokra.
Bővebben a szabályozásról: https://nav.gov.hu/data/cms490379/afa.pdf
Az uniós telephellyel nem rendelkező brit vállalkozások csak pénzügyi képviselővel
vállalkozhatnak a továbbiakban Magyarország területén, mivel az áfatörvény értelmében
harmadik országbeli vállalkozások esetén kötelező magyarországi pénzügyi képviselő
kijelölése a magyar adószám megszerzéséhez.
A kettős jövedelemadóztatás elkerüléséről szóló kétoldalú egyezmények hatályban
maradnak.

Utasforgalomra vonatkozó szabályok

Harmadik országbeli polgárokra megfelelő szabályok szerint a határon való ki- és belépésnél,
az UK-ból és az UK-ba utazó polgároknak beléptetési- és vámellenőrzésre kell
számítaniuk.

Adatvédelem – GDPR

Az adattovábbításokra is a harmadik országokra irányadó szabályok vonatkoznak majd,
vagyis az Európai Unióból az Egyesült Királyságba történő adattovábbítások korlátozások alá
3
eshetnek, ha nincs külön megállapodás az EU-val. Érdemes az adatkezelőknek áttekinteni az
UK-t érintő adatkezeléseiket, szükséges lehet az ezeket szabályozó szerződések
felülvizsgálata és módosítása, kiegészítése a megfelelő adatvédelmi kötelezettségekkel.
További információk elérhetőségei
Adójogi összefoglalókért látogassa meg NAV oldalát a https://nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT
címen, valamint az Európai Bizottság által összeállított tájékoztató oldalt:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-hu.
Miben tud az Eversheds Sutherland segíteni Önnek?
Irodánk készen áll arra, hogy közreműködjön az esetleges Brexit után felmerülő kérdések
kezelésében és megtervezésében.
Az Eversheds Sutherland mint egy Egyesült Királyság központú, de egész Európában,
valamennyi jogterületen tevékenykedő jogi szakértőkkel rendelkező nemzetközi ügyvédi
iroda, alkalmas arra, hogy bármely szektorban tanácsokat nyújtson a vállalkozások számára.
Az Eversheds Sutherland szakértői kiterjedt elemzéseket folytattak a Brexit jogi
következményeit illetően mind az Egyesült Királyságon belüli, mind azon kívüli vállalkozások
tekintetében és egy átfogó, angol nyelvű útmutatót készített a témában ‘Making Sense of
Brexit’ címmel.
Érdemes felkeresni az Eversheds Sutherland brexittel kapcsolatos honlapját is, amely további
hasznos információval szolgál a következő címen: https://www.evershedssutherland.
com/global/en/what/publications/brexit/index.page

_

A hírlevél innen tölthető le

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Print Friendly and PDF
Register to receive regular updates via email.