Global menu

Our global pages

Close

COVID-19 Stratégiai társaságokba történő külföldi befektetésekről szóló jogszabály módosítása

  • Hungary
  • General

07-07-2020

Stratégiai társaságokba történő külföldi befektetésekről szóló jogszabály módosítása

2020. július 7.

Egy új törvény újraszabályozta a 227/2020 (V. 25.) kormányrendelet által előírt bejelentési kötelezettséget magyarországi székhelyű, meghatározott stratégiai szektorban működő gazdasági társaságokba történő bizonyos külföldi befektetések esetére.

_____________________________________________________

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, un. „salátatörvény” (a továbbiakban: törvény) 85. fejezetében (276.-292.§§) újraszabályozta a 2020. májusában megjelent 227/2020 (V. 25.) kormányrendeletben a magyarországi székhelyű gazdasági társaságokba történő külföldi befektetésekkel kapcsolatos bejelentési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket.

A törvény jelentős részben megismétli a korábbi kormányrendelet szabályait, bizonyos rendelkezések tekintetében azonban módosításokat, kiegészítéseket és kisebb pontosításokat tartalmaz. 2020. júniusi hírlevelünkben a kormányrendelet szabályait részletesen ismertettük. A hírlevél itt megtekinthető.

A jelen hírlevelünkben a korábbi szabályozáshoz képest lényegesebb módosításokat ismertetjük.

1.    Stratégiai társaságok meghatározása

A törvény a bejelentési követelmény hatálya alá tartozó stratégiai iparágak meghatározását kormányrendeleti hatáskörbe utalta. Az ezzel kapcsolatban megjelent 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a korábbi listához képest nem tartalmazza a pénzügyi szektort, ugyanakkor a felsorolás kibővült az „adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység – munkaerőkölcsönzés” tevékenységgel.

2.    Hatály

A törvény szerint a bejelentési kötelezettség változatlanul ez év végéig, tehát 2020. december 31-ig áll fenn.

3.    Bejelentési kötelezettség módosulása EU-n belüli befektetők vonatkozásában

Az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség más tagállamában, vagy Svájcban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet, illetve a felsoroltak valamelyikének állampolgára által történő befektetés bejelentési kötelezettség alá esik, amennyiben a befektetés összértéke meghaladja a 350 millió forintot és ezáltal a befektető a stratégiai társaságban közvetlenül vagy közvetve többségi befolyást szerez.

4.    Kivétel a bejelentési kötelezettség alól

A korábbi szabálytól eltérően nincs már bejelentési kötelezettség, ha a külföldi székhelyű jogi személy vagy egyéb szervezet tekintetében létrejött, a törvény hatálya alá tartozó jogügylet ezen jogi személy vagy szervezet stratégiai társaságnak minősülő magyarországi székhelyű leányvállalata vonatkozásában eredményezi az egyébként bejelentési kötelezettség alá eső részesedésszerzést/vagyonszerzést.

5.    Bejelentés elbírálására rövidebb határidő

A miniszternek a bejelentés elbírálására legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított 30 munkanap (korábban 45 munkanap) áll rendelkezésére.

6.    Az államérdek definiálása

A törvény meghatározza az államérdek fogalmát, amelynek megsértésére tekintettel - többek között – megtiltható a jogügylet. A definíció szerint államérdek: az ágazati európai uniós és nemzeti jog által nem szabályozott, a hálózatok és berendezések biztonságára és működőképességére, valamint az ellátás folyamatosságára vonatkozó közérdek.
____________________________________________________________

Kapcsolat
További tájékoztatásért, kérem, forduljon a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Irodából a kapcsolattartó ügyvédjéhez.

A hírlevél innen tölthető le

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back