Global menu

Our global pages

Close

Tájékoztató az online alapított céggel kapcsolatos szabályokról 2022. augusztus

  • Hungary
  • General

31-08-2022

Tájékoztató az online alapított céggel kapcsolatos szabályokról

2022. augusztus


A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV törvény új cégalapítási formát vezetett be, az online alapított céget.

A vonatkozó rendelkezésekkel 2022. augusztus 1-jei hatállyal módosult a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.), amely egy új címmel - Online alapított cég – és egy új 9/G §-sal egészült ki.

Az online alapítás szabályai az Európai Unió tagállamának állampolgára vagy az Európai Unió tagállamában bejegyzett jogi személy vagy szervezet által alapított korlátolt felelősségű társaságra, és az Európai Unióban bejegyzett társaság által Magyarországon alapított fióktelepre terjednek ki.

A tájékoztató innen tölthető le

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back