Global menu

Our global pages

Close

| Mūsu komanda nodrošināja juridisko atbalstu AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Tiesiskās aizsardzības procesā

 • Latvia

  15-07-2021

  2021. gada 13. jūlijā ar pilnīgu izpildījumu noslēdzās AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Tiesiskās aizsardzības process (TAP), kurā jau kopš procesa uzsākšanas 2019.gadā klientu konsultēja un juridisko atbalstu nodrošināja Eversheds Sutherland Bitāns komanda.

  AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā un viens no lielākajiem ražotājiem Latvijā. TAP process tika uzsākts uzņēmumam ļoti sarežģītā laikā, bet tas netraucēja nodrošināt uzņēmumam labvēlīgu tiesisko un ekonomisko vidi savu saistību veiksmīgai restrukturizācijai.

  Eversheds Sutherland Bitāns restrukturizācijas komanda konsultēja klientu visā TAP procesā no tā ierosināšanas līdz tā izbeigšanai, tādejādi veicinot uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošanos un veiksmīgu parādsaistību pārstrukturēšanu. Mūsu komanda konsultēja klientu par TAP normatīvo regulējumu, izstrādāja TAP pasākumu plānu un tā grozījumus, nodrošināja sadarbības koordinēšanu ar visām iesaistītajām pusēm, tostarp Valsts ieņēmumu dienestu, kreditoriem un to juridiskiem konsultantiem.

  Mūsu komandas vadībā uzņēmumam izdevās saņemt tiesas piekrišanu vairākkārtīgiem TAP grozījumiem, kas, tostarp, paredzēja novatoriskus juridiskos risinājumus. Tāpat mūsu komanda pārstāvēja klientu pārrunās ar uzņēmuma kreditoriem, veicinot vienošanās noslēgšanu par parāda saistību teju EUR 100 000 000 apmērā ilgtermiņa apkalpošanu, kā arī pārrunās ar uzņēmuma stratēģisko investoru, palīdzot panākt un noslēgt vienošanos par uzņēmuma saistību vairāk kā EUR 45 000 000 apmērā restrukturizēšanu.

  TAP laikā mūsu komanda aktīvi piedalījās arī dažādu juridisko jautājumu risināšanā, kas saistījās ar uzņēmuma meitas uzņēmuma P D VALMIERA GLASS USA Corp. darbības izbeigšanu saskaņā ar ASV likumiem, kā arī rīcību attiecībā uz šīs meitas sabiedrības mantu un kreditoriem ASV un Vācijā.

  Mūsu komanda ir patiesi gandarīta par paveikto šo divu gadu garumā, jo šis ir bijis viens no veiksmīgākajiem TAP procesiem Latvijas vēsturē, kura laikā uzņēmums atveseļojās un turpināja darbu kā svarīgs eksportētājs un darba devējs Latvijā. Šis process bija arī gana sarežģīts, ņemot vērā, ka AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir liels, ražojošs uzņēmums, kurš visa procesa laikā turpināja darbu. Turklāt šajā procesā bija liels iesaistīto pušu skaits, tostarp kreditori, piegādātāji un biznesa partneri un meitas uzņēmumi, un procesā bija iesaistītas piecas jurisdikcijas.

  Mūsu komanda visā procesā kopš 2019.gada darbojas kā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA primārais konsultants. Galvenie komandas dalībnieki šajā procesā bija vecākais partneris Māris Vainovskis, vecākais jurists Aigars Gozītis un juriste Laura Medne.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back