Global menu

Our global pages

Close

Kapitāla fonds | Attīstības finansējums lielajiem uzņēmumiem

 • Latvia

  02-10-2020

  Atbalsts COVID-19 izraisītās krīzes skartajiem uzņēmumiem

   

  Lai sniegtu atbalstu lielajiem komersantiem, kuru darbību negatīvi ietekmējis Covid-19, kā arī lielajiem uzņēmumiem ar gatavību pielāgot vai pārveidot esošo komercdarbības modeli, ir izveidots kapitāla fonds, ko pārvalda akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”. Fonda kopējais apmērs ir 100 miljoni eiro, kas sastāv no privātā un valsts finansējuma ar investīciju apmēru vienam komersantam līdz 10 miljoniem eiro. Atbalsta finanšu instrumentu (piemēram, aizdevumu vai obligāciju) atmaksas termiņš ir noteikts līdz pieciem gadiem ar iespēju jebkurā laikā atpirkt pamatkapitāla daļas. Atkarībā no atbalsta instrumenta veida, neatgūstot ieguldījumu, ir noteikti progresivitātes mehānismi.

   

  Atbalsta pieteikuma ietvaros tiek vērtēts vai komersants darbojas industrijā ar augstu pievienoto vērtību, nodarbina lielu cilvēku skaitu un veic augstas VSAIO un IIN iemaksas valsts budžetā, nodarbojas ar inovācijām un ir sistēmiski nozīmīgs uzņēmums nozarē. Turklāt kapitāla fonda atbalsts būs pieejams arī tiem komersantiem, kas darbojas lauksaimniecības un zivsaimniecības darbības nozarē.

   

  Atbalsta finanšu instrumentu veidi:

  |      Ieguldījumi komersanta pamatkapitālā

  |      Ieguldījumi komersanta pamatkapitālā kopā ar citu privāto investoru, kredītiestādi vai citu privāto kapitāla fondu, veicot paralēlo ieguldījumu

  |      Kvazi-kapitāla ieguldījumi, konvertējamie aizdevumi, mezanīna finansējumi

  |      Ieguldījumi korporatīvajās obligācijās, konvertējamās obligācijās

   

  Prasības atbalsta pieteikuma iesniedzējiem:

  |      Lielā komersanta statuss – tiek nodarbināti vismaz 250 darbinieki (piemēram, komersanta grupa Baltijas mērogā) un gada apgrozījums sasniedz vismaz EUR 50 miljonus un/vai gada bilances kopsumma sasniedz vismaz EUR 43 miljonus;

  |      Reģistrācijas un primārā saimnieciskās darbības vieta ir Latvija;

  |      Nav konstatējama publiskās personas līdzdalība;

  |      Komersantu ir ietekmējusi COVID-19 izplatība un sekas atstājušas ietekmi uz komersanta finansiālo stāvokli, un komersants saskartos ar grūtībām bez fonda ieguldījuma.

  |      Uz 2019. gada 31. decembri komersants nav nonācis finanšu grūtībās saskaņā ar sekojošām pazīmēm:

  |      ja uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā parakstītā kapitāla;

  |      saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;

  |      Nav nodokļu/nodevu parādi virs 1000 eiro;

  |      Neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

  |      Komersants ir ekonomiski dzīvotspējīgs un izmantos finansējumu, lai mazinātu pārejošu COVID-19 ietekmi uz tā saimniecisko darbību vai, lai pārveidotu līdzšinējo komercdarbības modeli;                                                   

  |      ja saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu pārskatu datiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0;

  |      Nedarbojas neatbalstāmās nozarēs - Ieroču, tabakas, alkohola tirdzniecība; azartspēles; finanšu starpniecība un apdrošināšana; operācijas ar nekustamo īpašumu; dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju attīstība.       

   

  Atbalsta saņēmēju ierobežojumi*:

  |      Komersants drīkst iegādāties ne vairāk kā 10% līdzdalības uzņēmumos, kas nav saistītie uzņēmumi, kuri darbojas tajā pašā darbības jomā, tostarp blakus tirgos;

  |      Netiek reklamēts fonda ieguldījums komersantā komerciālos nolūkos;

  |      Netiek izmantots fonda ieguldījums, lai šķērssubsidētu saistīto uzņēmumu saimniecisko darbību, kuri bija nonākuši finanšu grūtībās 2019.gada 31.decembrī;

  |      Kamēr fonds nav atguvis vismaz 75% no fonda ieguldījuma komersantā, komersanta valdes locekļi nesaņem atalgojumu, kas pārsniedz to atalgojumu 2019.gada 31.decembrī, tai skaitā, prēmijas, citas atalgojuma mainīgās daļas vai līdzīgus atalgojuma elementus;

  |      Netiek izmaksātas dividendes, veikti neobligātie kuponu maksājumi un atpirktas akcijas (izņemot no fonda);

  |      Netiek īstenota agresīva komerciālās darbības izvēršana, ko finansē ar fonda ieguldījumu, vai pārmērīgu risku uzņemšanās.

   

  Saskaņā ar 2020. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.458 “Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi COVID-19 izplatība”

   

  Lai lejuplādētu informāciju PDF formātā, spiediet šeit.


  Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar:

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back