Global menu

Our global pages

Close

Covid-19 – Force Majeure? Praktiski padomi turpmākai rīcībai līgumsaistību izpildē

 • Latvia

  18-03-2020

  Pasaules Veselības organizācija 2020. gada 11. martā paziņoja, ka Covid-19 ir sasniedzis pandēmijas apmērus, tādēļ 2020. gada 12. martā, reaģējot uz šo paziņojumu, Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr.1031, ar kuru izsludināja ārkārtējo situāciju valstī no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim (Rīkojums Nr.103). Savukārt 2020. gada 14. martā Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.1052 noteica papildu ierobežojumus un aizliegumus (Rīkojums Nr.105).

  Noteiktie ierobežojumi skar ikvienu no mums un var būtiski ietekmēt uzņēmumu ikdienas darbu. Ņemot vērā, ka komercdarbība ir cieši saistīta ar dažādu līgumsaistību izpildi, esošās apstākļu izmaiņas var būtiski apgrūtināt saistību izpildi, to izpildi noteiktajā termiņā un apjomā.

  Komercdarbībā plaši zināms, taču reti piemērots pušu interešu aizsardzības instruments ir  “nepārvaramas varas” jeb force majeure institūts. Force majeure situāciju rada ārkārtēji, pušu nekontrolējami, neparedzami un nenovēršami apstākļi, kuru dēļ kādai no pusēm nav iespējams pildīt līgumsaistības, kā rezultātā citam līdzējam rodas vai var rasties zaudējumi. Ja tiek pierādīta force majeure situācija, tad šādi otrai pusei radītie zaudējumi nav jāatlīdzina. Līgumsaistību izpilde šajā gadījumā vai nu tiek apturēta uz laiku, kamēr pastāv force majeure situācija, vai arī līgumsaistības tiek izbeigtas, ja to izpilde sakarā ar force majeure gadījumu vairs nav iespējama.

  Ņemot vērā minētās sekas, ko var radīt force majeure situācija, esam sagatavojuši īsu pārskatu par Force Majeure jeb nepārvaramas varas institūtu un primārajiem piesardzības pasākumiem, ko šajā kontekstā iesakām veikt uzņēmumiem.

  Pilns raksts skatāms šeit.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back