Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland Bitāns pārstāv Igaunijas Republiku tiesā, atgūstot no ceļu būves firmas SIA “Binders” vairāk EUR 4 500 000

 • Latvia

  17-07-2017

  Eversheds Sutherland Bitāns sadarbībā ar Eversheds Sutherland Ots&Co pārstāvēja Igaunijas Republiku -Ceļu satiksmes pārvaldes personā, saistībā ar Igaunijas šķīrējtiesas sprieduma atzīšanu un izpildi Latvijā pret vienu no lielākajām Latvijas ceļu būves firmām, atgūstot 4,6 miljonus EUR.

  Advokātu birojs sniedza juridisko palīdzību Igaunijas Republikai sagatavojot visus nepieciešamos dokumentus Igaunijas šķīrējtiesas sprieduma atzīšanai un izpildei Latvijā, kā arī pārstāvēja Igaunijas Republiku tiesā. Lietas ietvaros tika atspēkoti vairāki atbildētāja argumenti saistībā ar publiskās kārtības atrunu (odre public), tāpat arī dažādi argumenti attiecībā uz Latvijas un Igaunijas likumu savstarpējo mijiedarbību, kā arī Ņujorkas Konvencijas par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu piemērošanu. Eversheds Sutherland Ots&Co Igaunijas birojs savukārt sniedza juridisko palīdzību Igaunijas Republikai Ceļu pārvaldes personā visā strīda izskatīšanas laikā apjomīgā šķīrējtiesas procesā Igaunijā.

  Eversheds Sutherland Bitāns komandu šajā projektā vadīja zvērināts advokāts Raimonds Groza komandā ar zvērināta advokāta palīdzi Kristu Bērziņu.

  Raimonds Groza, projekta vadītājs komentē: “Šī lieta ir nozīmīga ne tikai tāpēc, ka tā ietver sevī starptautisku elementu, kā arī Igaunijas un Latvijas likumu un Ņujorkas Konvencijas par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu padziļinātu analīzi, bet arī tāpēc, ka Igaunijas šķīrējtiesu spriedumu atzīšana un izpilde Latvijā ir kopumā sastopama reti, turklāt arī izpildāmā summa ir ievērojama. Tāpat nozīmīgs fakts ir tas, ka sprieduma atzīšanu un izpildi konkrētajā gadījumā prasīja Igaunijas valsts.”

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back