Global menu

Our global pages

Close

"Eversheds Sutherland Bitāns" stipendija "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā"

 • Latvia

  22-09-2017

  Stipendiju nodibinājis mecenāts  Māris Vainovskis, kas ir zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" partneris un vada banku, finanšu, korporatīvo un komercpraksi. Stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt spējīgus, centīgus un sabiedriski aktīvus LU jurisprudences studentus. Stipendijas mērķis ir veicināt pētījumus par tiesību kvalitatīvas piemērošanas metodēm mūsdienās. Šogad tiks izsniegta 1 stipendija.

  Stipendija paredzēta: LU Juridiskās fakultātes maģistrantiem un doktorantiem kopā ar pētījuma vadītāju (mentoru).

  Prasības stipendijas pretendentiem:

  1. Studenta sekmju vidējais vērtējums iepriekšējā akadēmiskajā gadā virs 7 ballēm (atbilstoši LUIS sistēmā norādītajam).

  2. Pētījuma tēmas pieteikums, tās izvēles un aktualitātes pamatojums. Pieteikumā jāspēj pamatot izvēlētās tēmas ieguldījums tiesību piemērošanas teorijas un prakses pilnveidošanā, nepārsniedzot 1000 vārdus.

  Pētījuma tēmas izvēle: Īpaši tiks novērtēta oriģinalitāte tēmas izvēlē. Pretendenti nav ierobežoti attiecībā uz tiesību nozari. Pētījuma ietvaros var tikt analizētas gan tiesību piemērošanas problēmas attiecībā uz konkrētu tiesību institūtu, gan tiesību piemērošanas problemātika var tikt pētīta plašāk, piemēram, kontekstā ar likumdošanas procesa kvalitātes vai tiesu varas efektivitātes jautājumiem.

  Pētījuma rezultāti: Veiktā pētījuma rezultātā students apņemas sagatavot publikāciju Latvijas vai starptautiska mēroga atzītā tiesību zinātnei veltītā izdevumā, kā arī prezentēt pētījuma rezultātus starptautiskā zinātniskā konferencē.

  Iesniedzamie dokumenti pieteikumam:

  1. LU fonda noteikta parauga aizpildīta pieteikuma anketa, ieskaitot motivācijas aprakstu un aizpildītu CV atbilstoši EIROPAS prasībām, brīvo eseja par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”.

  2. Pētījuma tēmas pieteikums, tās izvēles un aktualitātes pamatojums, kuru parakstījis gan students, gan studenta izvēlētais mentors.

  3. Mentora parakstīta piekrišana pētījuma vadīšanai.

  4. Citi dokumenti pēc stipendijas pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendenta pieteikumu.

   

  Nolikums

  Stipendijas apmērs: kopējā stipendijām paredzētā summa 2017./2018.akad. gadā ir 4000 EUR, kur 3000 EUR ir paredzēts studējošajam, bet 1000 EUR - darba vadītājam.

  Stipendijas komisija: LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece, Zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" vecākais partneris Māris Vainovskis, Zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" vecākā juriste Zanda Zaļuma, LU Juridiskās Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājs Jānis Pleps un LU Juridiskās fakultātes profesors Jānis Lazdiņš.

  Students vienlaikus nedrīkst būt LU fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs.

   

  Pieteikšanās: no 2017. gada 20. septembra līdz 6. oktobrim studijām 2017./2018.akad. gadā.

   

   

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.