Global menu

Our global pages

Close

Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi varēs saņemt atbalstu kapitāla piesaistei biržā

 • Latvia

  23-01-2020

  Eversheds Sutherland Bitāns komanda piedalījās Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (EBRD) un Ekonomikas ministrijas atbalsta programmas "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" izstrādē. Programmas mērķis ir palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) Latvijā piesaistīt finansējumu attīstībai caur kapitāla tirgiem. Tādējādi tiks dota iespēja uzņēmumiem paaugstināt starptautisko konkurētspēju, kā arī tiks veicināta kapitāla tirgus attīstība Latvijā. Zvērinātu advokātu biroja “Eversheds Sutherland Bitāns” Kapitāla tirgu prakses komanda sadarbībā ar Mattig Management Partners GmbH un SIA CE Services, sniedza atbalstu EBRD, kā arī Finanšu un Ekonomikas ministrijām projekta konceptuālā ziņojuma izstrādē, Ministru kabineta noteikumu un citas saistītās dokumentācijas sagatavošanā, kā arī atbalsta programmas īstenošanas nodrošināšanā.

  Šī būs pirmā šāda veida programma Baltijā. Ministru kabinets programmu apstiprināja šonedēļ, bet pirmā pieteikšanās atbalstam varētu notikt jau šī gada martā. Programmu administrēs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), kas atklātu konkursu par finansējuma piešķiršanu plāno rīkot reizi ceturksnī.

  Eversheds Sutherland Bitāns Kapitāla tirgu prakses grupas vadītājs Mikus Freimanis no šīs programmas sagaida daudz “Šī programma var pavērt plašas iespējas daudziem Latvijas uzņēmējiem, kas konkurē pasaules tirgū ar savām precēm un pakalpojumiem. Īstenojot kapitāla piesaisti caur biržu, MVU iegūs ne tikai papildu investīcijas izaugsmei bez nodrošinājuma un personīgo garantiju sniegšanas. Tā ir iespēja arī pārskatīt uzņēmuma pārvaldību, iekšējo procesu caurskatāmību, kas primāri kalpo, piemēram, sākotnējā publiskā piedāvājuma (“IPO”) īstenošanai, bet patiesībā arī pati par sevi veicina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību.”

  Atbalsta programma šī Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda ietvaros tiks īstenota kā pilotprojekts, un kopējais sākotnēji pieejamais finansējums plānots 1 000 000 EUR apmērā, proti, 800 000 EUR akciju emisiju atbalstam un 200 000 EUR parāda vērtspapīru (obligāciju emisiju) atbalstam.

  Atbalsts MVU tiks sniegts granta veidā, sedzot 50% no attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 100 000 EUR vienam pretendentam akciju emisijas gadījumā un ne vairāk kā 20 000 EUR parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas gadījumā.

  Atbalstu varēs saņemt sekojošu sagatavošanas izmaksu segšanai:

  • emisijas organizētāja (investīciju bankas) pakalpojumu izmaksām;
  • prospekta vai vērtspapīru reģistrācijas dokumenta sagatavošanas izmaksām;
  • padziļinātās izpētes (Due Diligence) izdevumiem;
  • juridisko, finanšu, nodokļu, auditoru, sertificētu konsultantu konsultāciju izmaksām

  Būtiskākais kritērijs, kas jāizpilda atbalsta saņēmējam - jānodrošina sekmīga akciju iekļaušana (kotēšana) AS “Nasdaq Riga” biržas sarakstā (Baltijas Regulētajā tirgū vai Baltijas Alternatīvajā tirgū “First North”) ne vēlāk kā divu gadu laikā no sadarbības iestādes līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas. Par sekmīgu akciju emisiju uzskatīs akciju emisiju, kurā piesaistīts finansējums vismaz 500 000 EUR apmērā. Parāda vērtspapīru emisijām minimālais piesaistāmā finansējuma slieksnis nav noteikts.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back