Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland Bitāns komanda gūst vēsturisku uzvaru 10 gadus ilgušajā tiesvedībā: piespriesta zaudējumu kompensācija vairāk kā 124 miljonu EUR apmērā

 • Latvia

  02-06-2021

  Šā gada 18.maija rīcības sēdē Senāta Civillietu departaments atteica kasācijas tiesvedības ierosināšanu mūsu klientu SIA “REAP” un SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" kopīgi celtās prasības lietā pret bijušajiem Parex bankas akcionāriem Valēriju Karginu un Viktoru Krasovicki. Tādējādi stājās spēkā Latgales apgabaltiesas 2021.gada 25.janvāra spriedums par vairāk kā 124 miljonu EUR zaudējumu un vairāk kā 600 tūkstošu EUR tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu.

  Mūsu biroja komanda ir gandarīta par šīs vairāk kā 10 gadus ilgušās tiesvedības noslēgšanos par labu mūsu klientiem SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"", SIA "Reap", kā arī likvidējamai akciju sabiedrībai „Reverta”.

  Šī ir lielākā līdz šim apmierinātā zaudējumu atlīdzības prasība pret bijušajiem komercsabiedrības akcionāriem Latvijā. To var uzskatīt arī par atbildības atskaites punktu par iespējamu pārkāpumu, kas izriet no maldinošiem apgalvojumiem un garantijām saskaņā ar akciju pirkšanas līgumu attiecībā uz uzņēmuma finansiālo stāvokli iegādes brīdī. Šī lieta apliecināja ne tikai atsavinātāja atbildību par atsavināmās komercsabiedrības finansiālo stāvokli, bet arī apliecināja, cik svarīgi ir pareizi organizēt komercsabiedrības labu pārvaldi un iekšējās informācijas ātru un atbilstošu apriti, it sevišķi, ja tā ir kredītiestāde. Lietā ietilpst arī pretprasība atzīt attiecīgās līguma pārdevēja atbildības klauzulas par nederīgām, kas tika noraidīta.

  Šī tiesvedība demonstrē mūsu komandas daudzpusīgās prasmes pirmstiesas izpētē, piesaistot arī auditorkompāniju PwC Latvija, PricewaterhouseCoopers uzņēmumu tīkla dalīborganizāciju, kas sniedza lielu ieguldījumu un palīdzēja mums paskatīties uz šī jautājuma ekonomisko pusi, ieskaitot uzkrājumu pietiekamības analīzi un citus kredītiestādes finanšu darbības rādītājus, tos kopsaistot ar sarežģītiem juridiskiem jautājumiem un atsavinātāja atbildības niansēm. Lieta ir ievērojama arī ar to, ka tajā ir iesaistīts liels daudzums sarežģītu datu un pierādījumu, kas jāanalizē tiesai, kā arī ar nepieciešamību tiesvedībā noteikt vienas puses piesaistīta ārēja eksperta ziņojuma statusu.

  Senāts atzina, ka nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums būtu nepareizs vai ka izskatāmajai lietai būtu būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā.

  Liels paldies biroja Tiesvedības prakses komandai un iesaistītajiem ekspertiem, kas palīdzēja šo 10 gadu garumā.

  Tiesvedības projektu vadīja biroja partneri Agris Bitāns un Ginta Krūkle, dažādās lietas stadijās līdzdarbojoties visai biroja tiesvedību prakses komandai.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back